Hoppet om effektivt tbc-vaccin ökar

Vaccinet, som heter “mycobacterium vaccae” har testats under sju års tid och totalt har 2013 HIV-smittade personer i Tanzania varit involverade. Det har skett i samarbete mellan forskare från Dartmouth Medical School i USA och Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania. Andelen HIV-smittade som fick tbc var 39 procent mindre bland dem som fick vaccinet jämfört med övriga smittade personer,

Förhoppningen är att sökandet efter ett ännu effektivare vaccin mot tuberkulos i och med det goda resultatet ska påskyndas. Allra mest akut är det i Afrika, där tuberkulos enligt WHO (World Health Organization) är den främsta dödsorsaken bland människor som lever med HIV. Globalt är ett av fyra dödsfall i tuberkulos HIV-relaterat.

Åtminstone 10 olika vaccin testas just nu och man hoppas att åtminstone ett av dem ska kunna vara i produktion år 2015, enligt uppgifter till Irin News.

Tuberkulos är en infektionssjukdom som drabbar lungorna och smittar när människor hostar, nyser eller spottar. Pandemin kräver årligen 1,7 miljoner människors liv.