Hotet mot demokratin – tema under Globala veckan

Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Det är temat för Kyrkornas Globala vecka som drar igång på söndag och som PMU är en del av.

Runt om i världen ser vi i dag att människors möjlighet att uttrycka sina åsikter och utöva sina rättigheter begränsas och hotas allt mer. I över ett decennium har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder och utrymmet för civilsamhället krymper allt mer.  Förra året mördades 200 miljöaktivister och 74 journalister runt om i världen. Att stå upp för sina rättigheter och uttrycka sina åsikter kan på många håll vara förenat med livsfara. I många länder är också religions- och övertygelsefriheten starkt begränsad.
Genom Kyrkornas globala vecka som börjar på söndag 18 november, vill vi lyfta fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla, och den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet. Under en vecka har församlingar och organisationer tillfälle att ge extra fokus till frågan.

Sveriges kristna råd är huvudman för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med nio organisationer, däribland PMU.

För mer info.

MATILDA HECTOR