Humanitär insats för flyktingar i Sydsudan

Över 1,3 miljoner invånare i Sydsudan har tvingats lämna sina hem och lever nu som internflyktingar eller har flytt till andra länder. Särskilt sårbara i denna situation är barnen, som bland annat riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar under de mycket provisoriska levnadsförhållanden som råder.

Bristen på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden är stora problem i flyktinglägren. Därför satsar PMU på stöd inom dessa områden för totalt 62 500 flyktingar.

Sedan 9:e maj råder ett vapenstillestånd vilket ger bättre förutsättningar att bistå de behövande. PMU:s humanitära insats sker tillsammans med IAS, (International Aid Services), som arbetar aktivt med humanitära insatser sedan konflikten startade i mitten av december förra året. Fokus är Jonglei state och Bor-området.

PMU arbetar också med insatser för att bygga fred, tillsammans med SPC, Sudan Pentecostal Churches.

Var med och stöd insatsen!
För att ge en gåva till PMU:s insamling gå in HÄR.
Du kan också ge en gåva till PMU:s 90-konto, postgiro 90 00 50-6
Märk gåvan: Sydsudan
Eller sms:a SYDSUDAN till 72980 för att skänka 100 kronor eller sms:a SYDSUDAN200 för att skänka 200 kronor.

Tack för din gåva, den behövs!