Humanitära insatser möter utmaningar

Under årtionde har internationellt bistånd pumpats in i DR Kongo, men på marken ser man begränsad framgång. Organisationerna World Vision, Mercy Corps och Search for Common Ground problematiserar detta i en studie genom att lyfta fram de utmaningar man ställs inför och vilka lösningar som krävs.

Läs mer:
Project on Internal Displacement