Hur långt behöver du gå för ett glas vatten?

Det brukade ta mig två dagar att hämta vatten. Mina barn var alltid kvar hemma. Vid ett tillfälle när jag kom tillbaka hem var två av dem, fyra och sex år gamla, försvunna. Vi letade i fyra dagar innan de hittades och kunde komma hem, säger sexbarnsmamman Loburio Lokoli, från Sydsudan.

Loburio Lokolis långa väg för att hämta vatten är inte unik. Idag saknar 2,2, miljarder människor, en tredjedel av jordens befolkning, tillgång till rent vatten där de bor. Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Detta är något som skulle kunna förebyggas. Man skulle kunna rädda livet på 297 000 barn om året om de hade tillgång till rent vatten.

PMU arbetar med vatten och sanitet tillsammans med partners runt om i världen. Vi borrar och reparerar brunnar i områden där ingen annan tidigare har kommit till. Vi reparerar vattenledningar där krig har förstört tillgången till vatten. Toaletter byggs på skolor för att minska spridningen av sjukdomar, och hygien lärs ut i skolor i förebyggande syfte.

I Loburio Lokolis by i Sydsudan finns idag en brunn som vi borrat tillsammans med vår samarbetspartner Across. Nu behöver hon bara gå några minuter för att hämta vatten.

Du kan vara med och ge fler människor rent vatten och en kortare väg till brunnen! Ge gärna en gåva via plusgiro 90 00 50-6 eller swish 90 00 506. Märk gåvan “vatten”.

Är ni en församling? Hur många personer kan få tillgång till rent vatten tack vare er församling? 135 kronor kan ge en person tillgång till vatten på obestämd tid.
I samband med kampanjen ”Hur långt behöver du gå för ett glas vatten?” utmanar PMU församlingar att se hur många personer ni kan samla ihop till fram till jul. Utmaningen drar igång 4 november och avslutas på nyårsafton. Vinnande församling tas med ut i världen genom ett innehållsrikt event som PMU anordnar. Anmäl ert deltagande till oss på info@pmu.se.

Läs mer på pmu.se/vatten och pmu.se/adventsutmaningen.

MATILDA NYAMAI