För vem?
PMU erbjuder dig som är mellan 20 – 30 år att tillsammans med en församling ansöka om praktik utomlands under 4 – 8 månader. Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor, med intresse för globala frågor, en möjlighet att göra en praktisk insats i något av våra projektländer. Syftet är också att bygga och stärka relationer mellan församlingar i Sverige och PMU:s samarbetspartner i andra länder, för ett ökat engagemang för globala rättvisefrågor i Sverige.

Hur ansöker jag?
Det är enkelt att fylla i ansökan här på pmu.se men du behöver en rekommendation från den församling du varit aktiv och engagerad i det senaste året som sänder ut dig tillsammans med oss på PMU. Du och din församling söker tillsammans. Du fyller i ansökningsformuläret. Parallellt med detta fyller församlingen i en rekommendation som blir en del av underlaget i ansökan. Vi behandlar din ansökan först när församlingen inkommit med sin rekommendation.

Från ansökan till antagning
Kontakta din församling —> Skriv ansökan / din församling skickar in rekommendation—> Vi behandlar din ansökan —> Personlig intervju —> Antagningsbesked

Skräddarsydd praktikplats
I ansökan anger du vilka länder du önskar. Du kan ange fyra länder i den ordning du önskar åka, sedan får du ett erbjudande till den plats vi tror passar för just dig. Vanligast är det att vi sänder er två och två till samma plats, men ofta med olika praktikuppgifter.
När du väljer land, tänk på att det är viktigt att kunna kommunicera. Språkkunskaper är en nyckel till relationer med människor på plats.

Vilka länder kan jag åka till?
Praktikplatser
PMU finns i ungefär 35 länder runtom i världen, som praktikant får du möjlighet att bli placerad i några av dessa länder där PMU har ett projekt eller där en partner finns. Vilka länder som är tillgängliga för en praktikplats varierar från år till år. 2017 års praktikantplatser finns i Tanzania, Sierra Leone, Nepal, Sri Lanka och Kenya.

Placerings processen pågår parallellt med antagningsprocessen. Därefter matchas antagna praktikanter med önskemål, behov och kriterier som aktuella värdorganisationer angivit. Eftersom placerings processen är ett pussel som tar tid att lägga är det nödvändigt med ett visst mått av tålamod hos dig som sökande. Vår målsättning är att kunna ge besked om placering innan juni månads utgång.

Så långt det är möjligt strävar vi självklart också efter att ta hänsyn till dig som sökande och dina önskemål, men vi kan aldrig i förväg garantera placering i ett visst land eller hos en viss organisation. Vi vill därför understryka vikten av en flexibel inställning hos dig som söker. Det viktigaste är att du kommer till en plats och till uppgifter som passar dig på bästa sätt.

När du blivit antagen
Innan du är redo att resa till din praktikplats behöver du förbereda dig. Detta sker genom en utbildning i två steg. Först träffar du de andra PMU-praktikanterna och PMU-personal som gör dig redo under några intensiva dagar. Du lär känna vår organisation lite närmare, och får svar på många praktiska frågor.
Efter det väntar en vecka på Sida i Härnösand. Här får du träffa praktikanter från fler organisationer och delta i en kvalitativ kursvecka om modernt utvecklingsarbete.

Efter kursveckorna är du redo att åka! Du är själv med och bestämmer datumet för din avfärd. Många vill resa vid höstterminens start, men detta är inget måste. Du behöver dock hinna hem till återträffen som äger rum kring månadsskiftet maj/juni året där på.

Vi finns här för dig – så tveka inte att höra av dig med dina funderingar till Andreas Svedman.

Andreas Svedman
andreas.svedman@pingst.se
+46 (0)76-536 25 66

Gå vidare:

När du är ute