Insamling för de drabbade i Haiti

PMU InterLife har beslutat att starta en insamling för de drabbade. Insatser kommer att göras i samarbete med den amerikanska pingströrelsens, Assemblies of God´s, humanitära gren, Convoy of Hope. På grund av den rådande situationen finns i dagsläget inte exakta besked om vilken typ av insatser som pengarna kommer att användas till. Convoy of hope har dock folk på plats i Haiti och har bland annat arbetat med att förse de drabbade med rent vatten.

Plusgirokonto 90 00 50-6 står öppet, märk inbetalningen “Jordbävning Haiti”.

Du kan också ge en gåva via sms. Skicka texten PMU HAITI till telefonnummer 72 930. Då skänker du 50 kronor.

För mer information se: www.convoyofhope.org

PMU InterLife har en omfattande verksamhet i världen med arbete i 60 länder. Haiti är, historiskt sett, inte ett land som svensk pingstmission har arbetat med.

Omfattningen och förödelsen av jordbävningen i tisdags är enligt uppgift ofattbar. I dagsläget befaras hundratusentals människor ha omkommit, men dödssiffrorna efter jordbävningen är osäkra.

Antal invånare i det karibiska landet Haiti består av 9 miljoner, varav 3 miljoner beräknas vara berörda av den kraftiga jordbävningen. Skalvet, som uppmättes till 7,3 på Richterskalan, ägde rum cirka 10 kilometer från huvudstaden Port-au-Prince.

Välståndet i stora delar av världen har ökat men detta gäller inte Haiti som bara blir fattigare. BNP per invånare och år uppgår bara till knappa 30 000 kronor. Det finns många anledningar till att någon ekonomisk tillväxt aldrig tagit fart: korruption, analfabetism, sviktande infrastruktur, osäker politisk framtid, konkurrens från låglöneländer, återkommande naturkatastrofer och översvämningar.