Insamling för det översvämningsdrabbade Pakistan

Insatsen i kommer att göras i samarbete med vår lokala samarbetspartner, Full Gospel Assemblies of Pakistan (FGA) och Aspnäskyrkan i Järfälla.

Samarbetet med FGA har pågått under lång tid och organisationen har stor erfarenhet av tidigare arbete med humanitära insatser.

Så här kan du hjälpa:

– Ge din gåva direkt via hemsidan. Klicka här!

– Sms:a 50 kronor till insamlingen. Skicka texten PMU PAKISTAN till 72930.

– Du kan också sätta in din gåva på Plusgirokonto 90 00 50-6, märk betalningen “Översvämning Pakistan”.