Insamling pågår för Syriens barn

PMU har ingått samarbete med World Vision i Libanon för stöd till flyktingar från Syrien, med fokus på barn. För att kunna bistå där behoven är som störst har PMU startat en insamling.

Flyktingströmmen från Syrien ökar ständigt och många kommer till Bekaadalen, som hör till landets fattigaste områden som dessutom är mycket kallt vintertid. Över 2500 barn får därför varma vinterkläder genom PMU:s insats.

Många av barnen har också förlorat ett helt skolår på grund av kriget och ska nu anpassa sig till ett helt nytt skolsystem där flera av ämnena är på engelska och franska i stället för arabiska som de är vana vid. I insatsen ingår stödundervisning till över 120 barn mellan 6 Ä 11 år, varav hälften pojkar och hälften flickor.

Sms:a SYRIEN till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller SYRIEN100 om du vill ge 100 kr till insamlingen “Syriens barn.” Eller gå in här