Insamling startad för flickhem i Johannabad till minne av Birgitta Almeby

Pingstmissionären Birgitta Almeby vigde sitt liv åt att hjälpa utsatta människor i Pakistan. Hon var starkt engagerad i ett av pingströrelsens, Full Gospel Assemblies, flickhem i ett slumområde i Lahore.

Hemmet för flickor i Johannabad startade för nästan 50 år sedan. I dag bor där 60-65 flickor, varav de minsta är 3-4 år och de äldsta i 18-årsåldern.

Flickorna får stöd i skolarbetet och allt annat som förbereder dem för vuxenlivet på hemmet. Sedan 1990 har Pingstförsamlingen i Köping varit huvudansvarig för driften av flickhemmet.

Birgitta Almeby var utsänd av Pingstförsamlingen i Köping till Pakistan, där hon arbetade i cirka 40 år. Hon var bland annat verksam med att utbilda sjuksköterskor och var också Pingstmissionens kontakt i Pakistan.

Efter att Birgitta Almeby sköts ner utanför sitt hem i Lahore den 3 december, gick hennes liv inte att rädda. Hon avled hemma i Sverige en dryg vecka senare.

En insamling har nu startats till förmån för det flickhem i Johannabad som Birgitta Almeby hade ett så stort hjärta för.

För att ge en gåva till insamlingen “Till minne av Birgitta Almeby” gå in här