Insamling startar för Filippinerna

Supertyfonen Haiyan drar just nu över Filippinerna och orsakar mycket stora skador på sin väg västerut. Vindstyrkor på upp till 315 km per timma har uppmätts och det sägs vara den värsta tyfonen i modern tid. Upp till 25 miljoner människor kan komma att drabbas.

PMU stöder sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete med ett minoritetsfolk på ön Mindoro som ligger i tyfonens bana. PMU har under dagen stått i regelbunden kontakt med projektledaren som berättar att vinden och regnet är mycket kraftigt och att människor söker skydd så gott de kan.

Projektledaren står i kontakt med lokala myndigheter som efterfrågar mediciner och mat för akut hjälp. PMU startar nu en insamling för katastrofens offer och arbetar med en behovsanalys för en akut insats med främst mat.

Filippinerna är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen med ca 20 cykloner per år samt större jordbävningar. PMU gör årligen humanitära insatser i landet.

Ge ditt stöd till katastrofens offer på plusgiro 90 00 50-6

Ge din gåva direkt via PMU:s webb här, välj ändamålet Tyfon Filippinerna

SMS:a TYFON till 72 980 för att ge 50 kr och TYFON100 för att ge 100kr

Tack för din gåva, den behövs!