Insamlingsmål för “Barnens rätt” nått!

“Barnens rätt- vårt ansvar” har i år uppbyggnad av skolor i Sudan som profilprojekt. Insamlade medel går även till andra behövande barn runt vår jord. Barns rättigheter, inte minst rätten till utbildning, är otroligt viktig för att få tillbaka tron på framtiden i länder som drabbas av konflikter och katastrofer. Med ert engagemang och givande bidrar vi till detta. Stort tack till alla er som hittills deltagit, kampanjen fortsätter en bit in på 2011.