Insats för flyktingar i Mali

Tuaregrebellerna har tagit över i norr och stora skaror av invånare har drivits på flykt.
– Många människor har tvingats lämna allt de äger och söker sig till kyrkorna för att få hjälp. Framför allt behöver de mat, husgeråd och kläder, samt någonstans att bo, berättar Ann-Sofi Wrang, handläggare för Västafrika på PMU.
Sammarbetspartnern, pingstsamfundet EEADM, driver med stöd av PMU projekt inom landsbygdsutveckling och hälsa i landets norra delar, Mopti, Sevaré och Koro, vilka nu drabbats. Svenska samarbetsförsamlingar är pingstförsamlingarna i Lund och Örnsköldsvik.

Oroligheterna i Mali går långt bakåt i tiden och långa perioder av torka och matbrist försvårar läget ytterligare. Många av landets kristna i norr har tvingats fly och kyrkor har stängts.

Läs mer här