Insats för översvämningsdrabbade på Sri Lanka

Nu startar PMU en insamling för att bistå de drabbade, framför allt med mat och vatten. PMU:s samarbetspartner Fridsro är på plats. De har lång erfarenhet i landet och har tidigare gjort insatser både för drabbade efter tsunamin och flyktingar under inbördeskriget. Katastrofer slår alltid hårdast mot de redan utsatta och befolkningen i Sri Lanka har i decennier levt på flykt eller i osäkerhet. Fridsro berättar om hårt drabbade människor som än en gång ser sitt liv spolas bort. Därför planeras nu för fullt arbetet med att bistå över 1500 familjer med mat och vatten.

Översvämningarna har framför allt drabbat de mellersta och östra delarna av landet i form av lerskred och stigande vattennivåer. En femtedel av landets jordbruksområden ligger under vatten och stora delar av skörden är förstörd. Skolor håller stängt och militären har sänts ut för att hjälpa isolerade byar.

Enligt prognoserna kommer regnen att fortsätta ännu en tid. Behovet av humanitära insatser är stort. I dagsläget behöver de drabbade framför allt mat och vatten.

Så här kan du hjälpa Sri Lanka:

– Ge 50 kr genom att SMS:a PMU Srilanka till 72 930
– Ge din gåva direkt via hemsidan
. Klicka här