Insats startar för internflyktingar i Mali

Konflikterna om makten mellan tuaregerna i norr och den centrala regeringen i Mali förvärras allt mer och har delat landet i två delar. Tuaregrebellerna har tagit över i norr och stora skaror av invånare har drivits på flykt.

– Rebellerna har nu intagit en stad 400 kilometer från huvudstaden Bamako och vill fortsätta söderut för att inta Bamako, rapporterar Emmanuel Diarra, projektledare hos PMU:s samarbetspartner EEADM. Befolkningen i de städer som intagits av rebellerna har det svårt och frågar sig hur de ska få tag i mat och annat de behöver. Grannländerna har stängt sina gränser mot Mali

PMU förmedlar nu stöd till en insats för internflyktingar i Bamako, genom pingstsamfundet EEADM. Svenska samarbetsförsamlingar är pingstförsamlingarna i Lund och Örnsköldsvik.

– Många människor har tvingats lämna allt de äger och söker sig till kyrkorna för att få hjälp. Framför allt behöver de mat, husgeråd och kläder, samt någonstans att bo, berättar Ann-Sofi Wrang, handläggare för Västafrika på PMU.

Oroligheterna i Mali sträcker sig långt bakåt i tiden och långa perioder av torka och matbrist försvårar läget ytterligare. Många av landets kristna har drabbats.

– Kyrkorna i norr är stängda sedan rebellerna intog dessa regioner. De flesta kristna har lämnat sina hem och rest söderut, men är enligt våra uppgifter välbehållna, berättar Emmanuel Diarra.

EEADM driver projekt inom landsbygdsutveckling och hälsa i landets norra delar, Mopti, Sevaré och Koro, med stöd av PMU, och arbetet påverkas nu av konflikten.

– Denna zon utgör gränstrakt mot den ockuperade zonen, och vår verksamhet är allvarligt hotad, säger Emmanuel Diarra. Vi kan inte utföra aktiviteter så som vi vill, på grund av kriget. Pengar kan till exempel inte betalas ut av banken för mikrokrediter. Alfabetiseringsinsatsen fortsätter däremot som den ska.