Stötta PMU:s insatser mot covid-19

Sedan de första rapporterna om covid-19 för ett år sedan så har viruset nu fått spridning över hela världen. Flera av PMU:s samarbetsländer är hårt drabbade, och våra partner ropar på hjälp för att kunna nå ut till befolkningen med information och bistå med sjukvårdsmaterial.

De allra fattigaste är de som drabbas allra hårdast, men det finns en nyckel för att förhindra en total katastrof i de här länderna – få ut information om viruset och hur man kan skydda sig.

Tillsammans gör vi skillnad.

”Den enda hållbara strategin i Afrika är att förebygga.
Förebygga och åter förebygga. ”

Denis Mukwege

 

SITUATIONEN I VÅRA PROJEKTLÄNDER
Covid-19 har haft stor påverkan på livet i våra samarbetsländer. Framför allt har olika typer av nedstängningar av samhället fått förödande effekter på ekonomin och på människors försörjningsmöjligheter. När sociala trygghetssystem saknas har miljontals människor dragits djupare ner i fattigdom. Brist på mat och förnödenheter har på många håll varit akut. Nedstängningarna har även medfört att skolor på många håll hållits stängda och barn på olika sätt farit illa. Därtill har pandemin inneburit att många sjukdomar såsom malaria och tuberkulos har ökat på grund av att flera förebyggande insatser ställts in. Nedstängningarna är även problematiska ur ett demokratiskt perspektiv och verkar ha använts för att ytterligare beskära utrymmet för det civila samhället i många länder. Än är pandemin inte över och många länder ser nu smittspridningen öka vilket indikerar att en ny virusvåg är att vänta, med nya muterade virusvarianter i omlopp finns risk att viruset slår hårdare denna gång.
Flera av våra samarbetspartners vittnar också om att invånare saknar vatten för att kunna sköta den grundläggande hygienen och i många fall är tvål och desinfektionsmedel en lyxvara. Kunskapen om hur man sköter sin hygien för att undvika spridning är också bristfällig. I länder där det är krig och konflikt är situationen ännu allvarligare.
  • Burundi
  • DR Kongo
  • Tanzania
  • Nepal
  • Filippinerna
  • Mauretanien

Du behövs för att det här arbetet ska vara möjligt!

DR KONGO
PMU bistår två partners i DR Kongo i kampen mot covid-19.
Panzi Foundation kommer genom projektet Badilika att använda sig av civilsamhället, Panzisjukhuset och kyrkorna för att genomföra sin insats.
Cepac och Bucop kommer att genomföra sin insats riktad mot kyrkorna, med målet att nå pastorer, ungdomsledare och kvinnogrupper.

Cepac och Bucop planerar följande insatser:
• Information sprids via affischer och genom radio. I syfte att stärka kunskapen om covid-19 hos befolkningen i allmänhet och kyrkans medlemmar och bidra till att förändra befolkningens beteende för att stoppa spridningen av covid-19 i regionen.
• Samarbeta med beslutsfattare, civilsamhället och religiösa aktörer i kampen mot covid-19.

Panzi Foundation planerar följande insats:
• Man utvecklar en beredskapsplan för sin kommunikation som innebär att man informerar befolkningen om covid-19, utbildar dem kring hygien och sanitet och säkra metoder för att begrava människor som drabbats av viruset.

BURUNDI
• Köpa in medicinsk utrustning till hälso- och sjukvårdspersonal för att förebygga spridning av covid-19, tex. ansiktsmasker, handskar och handsprit.
• Riskreducerande åtgärder för att säkra mödra- och barnhälsovården som drivs av CEPBU samt ge stöd till skolor som ligger i anslutning till dessa vårdinstanser.
• Installation av tvättstationer på hälsocenter och skolor.
• Sprida information om covid-19 genom broschyrer och affischer för att förmedla den viktigaste informationen om hur man skyddar sig själv och olika riskgrupper.
• Använda radio för att sprida information om covid-19, baserat på information från pressmeddelanden från regeringen och WHO.
• Installera kranar vid två skolor för att ge tillgång till vatten åt skolbarn och lärare som ett led i att förbättra hygienen i skolan.

TANZANIA
• Skaffa skyddsutrustning till sjukvårdspersonal.
• Sensibilisering i byar och samhällen.
• Köpa in medicin och medicinsk utrustning.
• Utrustning till kritiskt sjuka personer som till exempel syre-koncentratorer och syresprutor.
• Kontorsutrustning.
• Trycka upp broschyrer och flygblad i utbildande syfte.
• Använda sig av radio- och tv-program för att utbilda om covid-19.
• Etablera offentliga anläggningar med rinnande vatten för handtvätt.
• Handsprit och tvål till kyrkor och moskéer där många människor samlas.

FILIPPINERNA
• Ge 25 kg ris till varje familj. Detta ska räcka i två veckor.
• Informationssatsning för att förhindra spridning av covid-19. Man distribuerar affischer, broschyrer, reklamblad och annat utbildningsmaterial. Man spelar också in ett budskap om hygien och hälsa i syfte att utbilda befolkningen.
• Dela ut hälsokitt som handsprit, ansiktsmasker och andra hygienartiklar.
• Utrustning till hälsopersonal som ansiktsmasker, handskar och handsprit.
• Tvättanläggningar för att undvika smittspridning. Separat tvätt station för hälso- och sjukvårdspersonal.

NEPAL
• Stöd till inköp av skyddsutrustning.

  • Bli månadsgivare med bank-id!
  • Skicka ett gåvobevis från vår gåvoshop till någon du bryr dig om och stötta samtidigt vårt arbete.
  • Sprid information om kampanjen.
  • Följ och dela våra inlägg på sociala medier!

TILLSAMMANS FÖR DE MEST UTSATTA

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

 

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “covid-19”

swish
Skicka din gåva till 9000506, märk gåvan “covid-19”.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!