INTE DIN SLAV

I DR Kongo finns de eftertraktade mineralerna tenn, guld, wolfram, kobolt och tantal (som utvinns ur coltan) och som används för att ta fram bland annat mobiltelefoner, datorer och elfordon. Beväpnade grupper skapar kaos för att ta kontroll över gruvdriften och det finns en tydlig koppling till det våld som pågår i landet och utsätter framför allt kvinnor och barn för fruktansvärda brott.

Stöd arbetet mot det moderna slaveriet!

Konfliktmineraler kallas mineraler vars utvinning stödjer väpnade konflikter och i samband med detta ofta brott mot mänskliga rättigheter.

Med konfliktmineraler avses tenn, tantal (utvinns från coltan), wolfram och guld som bryts i Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder.

Det moderna slaveriet och annan typ av exploatering av människor i utsatthet och fattigdom finns ofta i produktionskedjorna bakom flera av de produkter som rika länder importerar. Därför är problemet inte isolerat till de länder där slaveriet äger rum. Det är lätt för företagen att dölja slaveriet eftersom det sker allra längst ner i produktionskedjan.

År 2021 träder en ny EU-lag i kraft med mål att hindra finansiering av väpnade grupper genom handel med konfliktmineraler. Lagen ökar trycket på importörer att kontrollera sina leverantörskedjor.

Konflikten kring mineralerna påverkar inte bara människor i direkt anknytning till gruvorna utan stora områden runt om i Katanga och Nord-Sydkivu. Sexuellt våld och brist på säkerhet blir en följd av jakten på makten över mineralgruvorna som drabbar alla.

Arbetare blir livegna på grund av skuldsättning gentemot uppköpare i staden när det tar lån för att överleva tills de hittar några mineraler att sälja och har inget annat val än att fortsätta bryta mineraler.

Där rebellgrupper härjar tas även kvinnor till fånga och utnyttjas som sexslavar.

Andra kvinnor drar sig till gruvorna i hopp om att få en försörjning när de förlorat alla andra möjligheter och blir fast i prostitution. Även barn fastnar i prostitution.

I Sydkivu i östra DR Kongo finns det 940 kooperativ som är kopplade till gruvindustrin. Endast 126 av dessa är gröncertifierade. Dessa gröncertifierade kooperativ förbjuder utnyttjande av kvinnor och barn i och runt omkring gruvorna och märker upp mineralerna från gruvhålet till exportering.

6225 barn arbetar i gruvorna i Sydkivu, men man befarar att mörkertalet är stort.

Under 2018 exporterade DR Kongos grannlände flera ton guld, samtidigt som DR Kongo bara rapporterade export av 45 kilo guld, trots att alla gruvor finns där. Många mineraler förs alltså olagligt över landets gränser.

PMU stöttar sedan många år arbetet på Panzisjukhuset och Maison Dorcas. Något som bland annat hjälper de kvinnor som varit fängslade som sexslavar eller på annat sätt utsatta för sexuellt våld att resa sig och komma på fötter igen. Genom jämställdhetsprojektet Badilika arbetar vi även förebyggande med positiv maskulinitet och jämställdhet för att stärka kvinnans roll i samhället och förändra synen på kvinnan.

Läs mer här: https://pmu.se/panzisjukhuset/

En ny insats som PMU nu går in och stöttar handlar om att få bort utnyttjade barn och kvinnor från gruvorna.

Programmet innebär tre års skolgång för barn där de får läsa ikapp förlorade skolår på grund av arbete vid gruvorna. Barnen får mat på skolan, vilket är en nyckel för de att stanna kvar, liksom hälsovård om de är sjuka. Föräldrarna får också ekonomiskt stöd för att se till att barnen inte lockas tillbaka till gruvorna för att bidra med familjens ekonomi.

Organisationen APEF som driver projektet som även stöds av Panzi Foundation arbetar också med att få ungdomar att lämna gruvorna, liksom kvinnor som fastnat i prostitution. De får juridiskt och psykosocialt stöd och träning genom olika yrkesutbildningar för att kunna skaffa sig en alternativ försörjning.

  • Bli månadsgivare smidigt med bank-id och stötta långsiktigt de insatser som redan görs i DR Kongo.
    Få Birger Thuresons nya bok om Kongo ”De reste sig och gick vidare” som gåva! BLI MÅNADSGIVARE
  • Köp en gå-bort-present i vår gåvoshop. TILL GÅVOSHOPEN
  • Sprid information om kampanjen.
  • Dela våra inlägg på sociala medier.
  • Använd din konsumentmakt! Varje gång du köper någon ny teknik, fråga om den innehåller konfliktmineraler och be företagen att efterfråga konfliktfria mineraler.

VAR MED I KAMPEN FÖR DE MEST UTSATTA

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag

ANDRA SÄTT ATT GE

Plusgiro
900050-6
Märk din gåva “Inte din slav”

swish
Skicka din gåva till 90 00 506, märk gåvan “Inte din slav”.

Besök vår shop och köp en gåva som förändrar liv!