Internationellt samarbete fokus för PMU:s digitala monter

Hur tar sig Pingst och PMU an den globala utmaning som coronapandemin innebär för det globala samarbetet? Och hur kommer den nya strukturen för internationellt arbete inom Pingst att se ut i praktiken?

Det är två frågor som PMU kommer att ta upp sin digitala monter på Nyhemsveckan den 16 juni kl 9.30. I samtalet medverkar Daniel Alm, föreståndare för Pingst ffs, Niclas Lindgren, direktor PMU samt Agneta Kuhlin, missionsansvarig i Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Moderator är Johanna Litsgård Lebourne, kommunikations- och insamlingschef på PMU.

Den digitala montern är ett sätt att skapa interaktiva mötesplatser, och PMU:s monter kan nås via Nyhemsveckans programsida eller via Facebook. Samtalet spelas in och kan ses i efterhand via PMU:s plattformar.