Internflyktingar i norra Myanmar bistås

En intern konflikt mellan burmesisk militär och rebeller har tvingat tiotusentals invånare på flykt och skapat en mycket svår situation i Kachin-provinsen, norra Myanmar.

Efter att ha varit vilande i 17 år blossade konflikten upp igen 2011, med nya stridigheter. Stora skaror av civila har tvingats lämna allt och fly sina hem. Tusentals människor har tagit sig över gränsen till Kina, men sedan blivit tillbakavisade till Myanmar.

PMU:s lokala samarbetspartner har öppnat dörrarna för internflyktingar som lever under mycket svåra förhållanden. Provisoriska flyktingläger har upprättats. Detta arbete stöds av Sollentuna Pingst, som är svensk kontaktförsamling för Myanmar. PMU bistår nu genom att pengar förmedlats bland annat till skoluniformer, så att barnen kan delta i undervisningen i det område där familjerna befinner sig.

Sedan tidigare stöder PMU ett byutvecklingsprojekt i Myanmar, som ger familjer möjlighet att bli självförsörjande och fler barn tillgång till skola.

Läs mer om PMU:s arbete i Myanmar här