Invånare bistås efter översvämning i Filippinerna

Stora översvämningar drabbade delar av Manila den 7 augusti, på grund av tyfonen Haikui. PMU:s samarbetspartner Team Mission Philippines bedriver sjuk- och hälsovårdsarbete i detta område och har startat humanitära insatser för invånarna.

Medan andra stadsdelar börjat återhämta sig befinner sig Northville i Lambakin, utanför Manila, fortfarande under flera meter vatten.

– Det största behovet nu är rent vatten, och 5680 familjer kommer att bistås med dricksvatten genom medel från PMU, berättar Sandra Rudholm, handläggare för Filippinerna.

PMU har tidigare finansierat pumpar i området Marimell. Dessa är intakta men fyllda med vatten från översvämningen och behöver dräneras, vilket TMPI kommer att göra. Många familjer har drabbats även i detta område, men husen är inte förstörda och vattnet håller på att sjunka undan.