Irak

Sedan den väpnade konflikten startade med Islamiska staten har miljoner människor tvingats fly och behoven bland befolkningen är enorma.

Kvinnor är starkt begränsade och diskriminerande lagstiftning förekommer på flera områden. Likaså kan många barn inte gå i skolan, särskild barn som tvingats fly.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

Sedan den väpnade konflikten startade med Islamiska staten har miljoner människor tvingats fly och behoven bland befolkningen är enorma.

Kvinnor är starkt begränsade och diskriminerande lagstiftning förekommer på flera områden. Likaså kan många barn inte gå i skolan, särskild barn som tvingats fly.

 

Hanna Toorell handlägger våra projekt i Egypten.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Försörjningsstöd i Irak

Försörjningsstöd i Irak

De  humanitära behoven i Irak är fortsatt stora och ungefär 3 miljoner människor lever som internflyktingar. Många familjer har tvingats fly undan den islamska staten och har svårt att hitta meningsfull sysselsättning och försörjningsmöjligheter. Många familjer har också svårt att få inkomsterna att räcka ihop. PMU jobbar tillsammans med Tearfund för att hjälpa internflyktingar och andra utsatta människor att hitta lämplig försörjning genom utbildning i företagande, liksom inom olika yrken, hjälp att skriva CV etc. I projektet finns också möjlighet att få bidrag till att kunna starta upp ett mindre företag. Projektet pågår till början av 2018.
Projektnr: 18716001 Huvudområde: Humanitärt stöd, Försörjning Geografiskt område: Kurdiska regionen, Irak Samarbetspartner: Tearfund Finansiär: Projektet finansieras av PMUs insamlade medel Handläggare: Madeleine Ahlgren
Läs mer