Irakiska flyktingar bistås: Insamling pågår!

I takt med IS framfart i norra Irak, blir situationen allt mer desperat för civilbefolkningen. Omkring 1,45 miljoner invånare har drivits på flykt, enligt FN:s humanitära organ OCHA.

Människor som flytt för sina liv har ofta inte hunnit få med sig något annat än kläderna på kroppen. Kvinnor och barn är särskilt sårbara i en konflikt som denna, där sociala skyddssystem brutits ner. Rapporter kommer om allt fler sexuella övergrepp, om kidnappningar och om människohandel.

– Det finns inga större organiserade flyktingläger, utan människor tvingas ta sin tillflykt till skolor, övergivna byggnader och andra lokaler, eller finns utomhus under broar och viadukter. Vi ger nu stöd till inköp av vinterbonade tält för familjer som flytt över gränsen till Turkiet och planerar för stöd till internflyktingar i Irak, berättar Lennart Nolvall, koordinator för PMU:s humanitära arbete.

Insatsen i Turkiet görs i städerna Silopi, Sirnak och Cizre strax norr om gränsen mot Irak. Den genomförs av samarbetspartnern Turkiska Evangeliska Alliansen.

PMU förbereder också för humanitärt stöd till internflyktingar i Erbil, i irakiska Kurdistan, genom PMU:s finska systerorganisation Fida. Medarbetare på plats vittnar om att många av internflyktingarna inte nås av de mer storskaliga hjälpinsatser som görs, utan är helt beroende av att kyrkorna förmedlar mat och husrum.

– Vi har just återvänt från Erbil och de största behoven är tält och filtar inför den kommande vintern, mat och undervisning för barnen berättar Ismo Salerto, Fida.

Insatserna koordineras med lokala myndigheter och andra organisationer verksamma i de drabbade områdena.

För att ge ditt stöd:

* Gå in HÄR och välj “Drabbade i Irak.”
* Plusgiro 90 00 50-6, märkt “Drabbade i Irak.”
* Sms:a IRAKAKUT till 72980 för att ge 50 kr.

Tack för din gåva, den behövs!