• Din varukorg är tom
Till shopen

Adventsutmaningen

Vill er församling vara med i årets viktigaste kamp – kampen mot fattigdom, för alla barns rätt till utbildning? Då kan ni anta Adventsutmaningen och stötta Barnens Rätt-kampanjen under december. Ni väljer själva hur ni vill vara med. Ni kan samla in en frivillig gåva, ta upp en kollekt eller delta mer aktivt i utmaningen.

Tre år in i pandemin ser vi nu de negativa effekterna av nedstängda skolor. I låg- och medelinkomstländerna var det 2019 57 procent av alla barn som vid tio års ålder inte kunde läsa och förstå en enkel text. 2022 har siffran ökat till 70 procent. Antalet barn som har hoppat av skolan helt har ökat, precis som antalet tidiga graviditeter, barn som har gifts bort eller barn som tvingas arbeta. Bara i Kenya uteblev 1,3 miljoner elever år 2020, enligt UNICEF.

 

De stora bakslagen i kunskapsnivå har försämrat barnens framtidsutsikter för god hälsa, försörjning och möjlighet att påverka och forma sina egna liv. Det krävs därför akuta globala insatser om vi ska kunna ta igen den inlärning som gått förlorad. Och ska vi kunna nå det globala målet om god utbildning för alla före år 2030 måste världens utbildningssystem inte bara byggas bättre utan även intensifieras.

 

Utbildning bästa verktyget mot fattigdom

Barnens Rätt är en av PMU:s viktigaste insamlingar på året. Då gör vi vårt största insats för att öka tryggheten för de barn som är mest utsatta världen över. Även i år ligger fokus på att stärka förutsättningarna för att bekämpa barnfattigdom – nämligen möjlighet att gå i skolan.

 

Utbildning är nämligen ett av de bästa verktygen för att skydda unga flickor och pojkar från att fara illa. Det minskar risken för att barn ska utsättas för människohandel, sexuell exploatering, barnarbete, barnslaveri och våldsamma konflikter.

Delta i utmaningen!

Visa filmen!