Jämställdhet på agendan för Afrikanska Unionen

I samband med Afrikanska Unionens 24:e årsmöte arrangerades konferensen “Gender Is My Agenda”, där 180 representanter för kvinnorörelser över hela Afrika fanns med. Utifrån konferensen kom förslag om att utveckla nationella och regionala handlingsplaner för att förhindra våld mot kvinnor, etablering av rehabiliteringsprogram för överlevare av konflikter inklusive barnsoldater samt ökat kvinnligt deltagande i fredsprocesser. Man uppmanades också att adressera den rådande straffriheten för sexuellt våld och förse kvinnogrupper på lokal nivå med tillräckliga medel för att kunna stötta överlevare av sexuellt våld, samt återuppbygga samhällen.

Läs mer:
25th GIMAC Pre-Summit Consultative Meeting on Mainstreaming Gender in the African Union and Member States