Jämställdhet på agendan när partners möttes i Stockholm

Jämställdhet är ett av PMU:s prioriterade områden de kommande åren. I veckan samlades partner från ett tiotal länder på huvudkontoret i Stockholm för att lära och utbyta erfarenhet kring hur man bättre kan jobba med jämställdhetsfrågan.

Sedan i måndags har partner från flera länder som Nepal, Bangladesh, Tanzania, Burundi, Benin, DR Kongo, Etiopien och Kenya deltagit i en jämställdhetskonferens i Stockholm anordnad av PMU:s globala jämställdhetsprojekt. I PMU:s Kompass mot 2020 lyfts jämställdhet som ett av de tematiska områden som man vill prioritera de kommande fem åren och PMU strävar därför efter att stötta lokala partners att jobba mer aktivt med jämställdhetsfrågan. Målet med konferensen är att man ska lära från varandra och kunna implementera nya lärdomar i det projekt man jobbar med.
– Vi jobbar med kapacitetsutveckling tillsammans med våra partners genom att vi träffas, utbyter erfarenheter och delar kunskap från olika delar av världen och olika typer av projekt, säger Fredrika Uggla, projektledare för PMU:s globala jämställdhetsprojekt.
– När vi möts från olika kontexter och olika organisationer som jobbar med olika frågor, men gemensamt pratar om jämställdhet, så uppstår många spännande samtal, tillägger hon.

Konferensen har två delar. Under den första delen träffas representanter för ambassadörsprogrammet, som är ett program som pågår under ett år med två träffar, med fokus på utbildning och kapacitetsutveckling. Under veckan har man behandlat frågor som; genus, hur man inkluderar män i jämställdhetsarbetet samt samtalat kring utmaningar man möter i sin egen lokala kontext. Under den andra halvan av veckan har den globala arbetsgruppen träffats. Det är en referensgrupp som finns med under hela jämställdhetsprojektets gång. Teamet består av experter från partnerorganisationer som redan aktivt jobbar med jämställdhetsfrågan och som ger input till projektet.

En av deltagarna under veckan är Alpona Kujur. Hon leder det operationella arbetet för PMU-partnern SIL i Bangladesh och är teamledare för språk, utbildning och utveckling inom organisationen. SIL kommer framöver att driva jämställdhetsfrågan inom alla sina projekt.
– I vårt projekt är inte könsfrågan direkt återspeglad ännu, det finns många saker vi måste börja jobba med nu. Vi ska implementera jämställdhet som en fråga i alla våra projekt, säger hon.

MATILDA HECTOR