Jämställdhetsbok för kyrkan nu tillgänglig på arabiska

Jämställdhet ska bli en naturlig del i kyrkornas arbete i arabisktalande länder. Det är förhoppningen när PMU idag lanserar boken ”Church and Gender Equality” på arabiska. Boken ska hjälpa samarbetspartners i Mellanöstern och Nordafrika att samtala kring det trosbaserade perspektivet på jämställdhet.

Förhoppningen är att boken ska spridas i PMU:s samarbetspartners nätverk och att fler nu ska våga prata om jämställdhet och stå upp för jämställdhet inom kyrkans väggar.
– Vi hoppas att fler ska förstå kyrkans viktiga roll i arbetet för jämställdhet och att jämställdhetstänket ska bli en naturlig del i kyrkornas arbete, både teologiskt och pastoralt, säger Fredrika Uggla.
Boken kan också skapa öppningar för att prata jämställdhet över religionsgränserna, då även muslimska kvinnor visat intresse för den.

Boken är indelad i fem kapitel. Det första handlar om kyrkan och jämställdhet. Ett annat avsnitt ägnas åt att definiera ord och begrepp som används när man talar om jämställdhet. Boken avslutas med att ge praktiska verktyg för fortsatt arbete och dialog om jämställdhetsfrågor.

Fredrika Uggla som leder PMU:s jämställdhetsarbete, leder också ambassadörsprogrammet där PMU:s partner möts och diskuterar jämställdhet utifrån sina respektive kontexter. Denna månad möts arabisktalande partners online under två veckor.
– Jämställdhet är en central fråga i utvecklingsarbetet och ett av PMU:s prioriterade områden. Genom ambassadörsutbildningen och boken vill vi tillsammans med våra samarbetspartners utveckla jämställdhetsarbetet så att fler människor får leva i frihet och bestämma över sina egna liv, säger Fredrika Uggla.

MATILDA NYAMAI