Jämställdhetsministern på plats när PMU lyfte frågan om sexuellt våld vid filmvisning i Almedalen

Sexuellt våld och religionens roll inom bistånd låg högt på agendan när PMU under tisdagen i Almedalen både deltog och arrangerade seminarier. På biografen Roxy visades filmen The man who mends women om dr Mukweges arbete mot sexuellt våld i Kongo där bland annat jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog.

Politikerveckan i Almedalen har i år slagit rekord med över 4000 arrangemang där politiker och intresseorganisationer möts i olika sammanhang för att driva och debattera frågor. PMU var på plats för att lyfta framför allt två frågor. Religionens roll inom bistånd och kvinnans utsatthet för våld där arbetet med Panzisjukhuset i Kongo belystes.

Det var många som trotsade regnet och kom på frukostbio med efterföljande panelsamtal där förutom jämställdhetsminster Åsa Regnér även Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, Hans Linde ordförande för RFSU och Fredrika Uggla, jämställdhetsrådgivare på PMU deltog. Maria Bard som arbetar med påverkansfrågor på PMU var moderator.

­– Vi vill driva den här typen av frågor, men behöver också hitta fler strategier för att komma åt problemet med sexuellt våld både utomlands och här hemma, sa Åsa Regnér.

Paneldeltagarna var tagna av filmen och var rörande överens om att samarbeten är viktiga lokalt där Fredrika Uggla från PMU lyfte ett av de goda exemplen man ser i filmen på hur kvinnor får hjälp.

– Sexuellt våld i krig handlar om makt och förtryck men på Panzi får kvinnor inte bara hjälp med att läka utan också att hitta sin självkänsla och få nycklar till att försörja sig själva, berättade hon.

En av besökarna sa innan hon lämnade biografen att det var omöjligt att inte bli berörd av de starka sekvenserna i filmen.

Panzisjukuset bygger sitt fundament på kristna värderingar och många av PMU:s partner i fält är kyrkor vilket var temat för ett annat seminarium PMU var med och arrangerade: ”Religiös värld, sekulärt bistånd – hur går det ihop?”

84% av världens befolkning definierar sin identitet utifrån religion men Niklas Holmefur, rektor för Örebro missionsskola, har undersökt i en avhandling hur Sida tar upp religionens betydelse i utvecklingsarbetet och då sett att mycket kan förbättras. Med det som grund arrangerade PMU och Svenska Missionsrådet seminariet. På scen fanns Anna Hammargren, enhetschef för internationellt utvecklingssamarbete, UD, Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen, Annika Magnusson, biträdande chef för Prevention, Peacebuilding and Governance, Folke Bernadotteakademin och Niclas Lindgren, direktor, PMU. Samtalet modererades av Anders Malmstigen, generalsekreterare, SMR.

Elisabeth Dahlin från Rädda Barnen poängterade hur viktigt det är att få med sig lokala aktörer och berättade bland annat om ett exempel från Brasilien där dialogen med Pingtkyrkan i Sverige varit “fantastisk bra” när de skulle närma sig lokala kyrkor på plats i sitt arbete att få igenom ett aga-förbud.

Anna Hammargren från UD sa att de kan bli bättre när det gäller att förstå religionens roll inom bistånd och poängterade flera gånger att det är viktigt att ha en löpande dialog och höja kunskapen kring frågan. PMU:s Niclas Lindgren berättade att 12% av Afrikas befolkning tillhör pingströrelsen och att i vissa länder är det så mycket som 20% och därför viktigt att ha en levande dialog.

– Kyrkan är ibland de enda som vågar vara ute på plats i byar där de varit oroligt och har ofta ett väl upparbetat nätverk med befolkningen och då är det viktigt att ha läskunnigheten och dialog med de sociala rörelserna.

Johanna Litsgård Lebourne