Jämtin imponerad av kyrkornas utvecklingsarbete

SIDA:s generalsekreterare Carin Jämtin är imponerad av kyrkornas arbete för utveckling, det skriver tidningen Dagen i en artikel som publicerades idag. Artikeln handlar om den seminariedag som hölls förra veckan och som PMU tidigare skrivit om och där vi fanns representerade i samtalen.

Seminarierna hade temat ”The role of faith-based actors in delivering the 2030 Agenda”.
– Jag tror att alla kyrkor har det gemensamt att alla ska med – även de allra fattigaste, sa Carin Jämtin till Dagen på frågan om vad som var utmärkande för just kristna aktörer.
Både kristna och muslimska organisationer fanns representerade under mötet.
På frågan vad som är de religiösa organisationernas särskilda bidrag till utvecklingsarbetet svarade Carin Jämtin:
– De ger en värdebaserad utveckling. De har två roller. Den ena att konkret jobba med allt från utbildning och hälsa till infrastruktur. Det andra är att göra det utifrån någon sorts värdering.

Även Världsbankens Mercy Niwe som jobbar med Global Faith Engagement Lead, lyfte religiösa aktörers roll och slog fast att religiösa ledare har mer förtroende än politiker i många länder. Enligt Dagen menade hon att det finns tre orsaker till att man ser religiösa organisationer som mycket viktiga samarbetspartners för att nå Agenda 2030-målen. För det första når religiösa aktörer verkligen ut, också till de mest utsatta, för det andra finns det ett grundmurat förtroende för religiösa ledare. I Afrika litar 75 procent av befolkningen på sina religiösa ledare, men inte lika mycket på sina politiker, enligt Dagen.

Se lunchseminariet här

Dagens artiklar:
Carin Jämtin och kyrkornas bidrag i utvecklingsarbetet: Jag är imponerad

Världsbanken: Människor litar på de religiösa företrädarna

PMU:s tidigare artikel om seminariedagen:
SIDA-möte om vikten av religiösa aktörer

MATILDA NYAMAI