Kamp mot obstretisk fistel lyfts i dag

Denna dag firas för att uppmärksamma en svår problematik som drabbar kvinnor runt om i världen. En obstetrisk fistel är ett hål mellan vaginan och urinblåsan och/eller ändtärmen. Konsekvensen blir att kvinnan har svårt att kontrollera sin avföring. Fisteln uppstår i samband med komplicerade och långvariga förlossningar där bristande mödrahälsovård försvårar situationen.

Fortfarande står världen inför en rad utmaningar när det gäller att kunna minska mödradödligheten. 1 av 30 kvinnor riskerar att dö i DR Kongo i samband med förlossningar. I Sverige är siffran 1 av 14 100.

På Panzisjukhuset bistår PMU kvinnor som fått obstretisk fistel i att få tillbaka livet igen och kunna fungera i samhället.

Läs mer om denna internationella dag här

Läs om PMU:s vårkampanj med fokus på mödrahälsovård och ge en gåva här