Kampen mot fattigdom i fokus i dag

Många av världens länder har gjort stora framsteg de senaste årtiondena men samtidigt är framstegen ojämnt fördelade och utvecklingen har stagnerat inom vissa områden. Klyftorna ökar och enligt FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll.

Med knappa tre år kvar till 2015 måste vi öka våra gemensamma ansträngningar för att nå millenniemålen. I Sverige startar UD och Sida genom seminariet Development talks, i dag en bred dialog kring den globala utvecklingsagendan efter 2015.

År 1987 samlades över 100 000 personer i Paris för att uppmärksamma de människor som lever under extrem fattigdom, våld och hunger. Sedan dess har individer och organisationer världen över varje år förnyat målsättningen att samarbeta för att utrota fattigdomen. FN deklarerade officiellt den 17 oktober som Världsfattigdomsdagen 1992.

Kampen mott fattigdom går som en röd tråd genom PMU:s arbete, och världen över görs insatser för att individer ska kunna ta sig ur sin fattigdom. Under de senaste tre åren har fler än 70 000 personer har fått hjälp till förbättrad försörjning. l I Rwanda har exempelvis 51 100 personer fått ökade inkomster genom sparkooperativ.

Erik Lysén skriver om hur direkt stöd till människor i fattigdom kan utrota hungern i gårdagens SvD