Katastrofinsats efter tyfon

Den 27 september drabbades Filippinerna av tyfonen Pedring (Nesah) som enligt preliminära bedömningar drabbade drygt 2,8 miljoner människor. Ovädret förde med sig slagregn och hade orkanstyrka, 44Ä54 meter i sekunden. Tyfonen drabbade områden runt Manilla, bland annat kommunen Bulucan där PMU:s partner Team Mission Philippines (TMPI) bedriver arbete.

PMU:s partner har tillsammans med lokala myndigheter gjort bedömningar om vilka insatser som behövs i nuläget. TMPI planerar en insats med mat och vatten till 3 000 familjer, sjukvård till 500 av dessa familjer samt psykosocialt stöd för de som har traumatiska upplevelser i samband med tyfonen.

Team Mission Philippines (TMPI) är PMU:s partner på plats. Organisationen bedriver bland annat sjuk- och hälsovårdsarbete och andra typer av insatser i området och har ett stort förtroende hos befolkning och myndigheter. TMPI gjorde en akut insats i området i samband med en tyfon för tre år sedan och har en god förmåga att snabbt engagera volontärer för distribution av förnödenheter.

PMU har startat en insamling för de drabbade efter tyfonen på Filippinerna: Plusgiro 90 00 50-6. Uppge “Filippinerna” vid inbetalningen.