Ki-moon lyfte Dr Mukweges insatser i kampen mot våld mot kvinnor

På färgtemat orange uppmanas individer och grupper världen över att särskilt enas i kampen mot våldet mot kvinnor från den 25 november och fram till den 10:e december.

I sitt tal på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, i måndags, hyllade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon alla hjältar runtom i världen som hjälper drabbade kvinnor att läkas och själva bli förändringsaktörer. Han lyfte särskilt fram Denis Mukwege, chefsläkare vid Panzisukhuset i DR Kongo, som han mötte för en månad sedan.

Dr Mukwege är aktuell med sin nya biografi och besöker Sverige nästa vecka för att bland annat motta Right Livelihood-priset och delta i ett seminarium i riksdagen och en samtalskväll i Filadelfiakyrkan, arrangerat av PMU och Läkarmissionen.

– Även om Dr Mukwege bekämpar våld mot kvinnor i situationer av väpnad konflikt, bör hans anda av att konfrontera och lösa detta problem tillämpas i all vår strävan att hjälpa kvinnor som möter våld i hem, skolor och andra civila områden över hela världen, i varje land, varje samhälle, sade Ki-moon.

Våldet mot kvinnor antar många olika former, fysiska, psykologiska, ekonomiska och sexuella, framhöll Lashmi Puri, vice verkställande director för UN Women, när hon mötte journalister I New York nyligen. Hon påtalade också att det är farligare att vara kvinna i ett konflikt- och postkonfliktområde än att vara soldat, då våldtäkt används som ett vapen i krigföringen. Samtidigt fäste hon uppmärksamhet på det faktum att det är allra vanligast att våld utövas är i hemmet Ä alltså den plats där kvinnor förväntas vara mest trygga.

PMU stöder Dr Denis Mukweges arbete för att upprätta kvinnor i DR Kongo genom SSV-projektet (Survivors of Sexual Violence) vars huvudfinansiär är EU:s humanitära organisation ECHO. Över 24 000 kvinnor har fått vård genom projektet sedan 2004, varav många utsatts för grova sexuella övergrepp. Till patienterna hör mycket små flickor, varav några dött till följd av sina skador.

Förutom själva vården, fysiskt och psykosocialt, ingår påverkansarbete och undervisning för att få en attitydförändring i samhället. Kvinnorna får också juridisk hjälp och stöd så att de kan bygga upp en ny framtid, exempelvis genom yrkesutbildningar.

PMU arbetar också för en tryggare livssituation för kvinnor i andra delar av världen. I Indien, där våldet mot kvinnor uppmärksammats stort i media de senaste åren, pågår till exempel projektet “Save women save Delhi” där man bland annat genom påverkansarbete och familjerådgivning strävar efter att stärka kvinnans ställning och få en förändring i samhället.

Ge en gåva till arbetet vid Panzisjukhuset här

Läs mer om kampen mot våldet mot kvinnor här