Ki-moon på FN-dagen: “Vi måste enas”

“I år har vi åter sett FN enas mot väpnade konflikter och för mänskliga rättigheter, miljön och många andra frågor. Vi fortsätter att visa vad kollektiv handling kan ge för resultat. Vi kan göra ännu mer. I en värld som blivit mer sammanlänkad måste vi vara mer enade. Låt oss på FN-dagen ge löftet att leva upp till våra grundläggande ideal och arbeta tillsammans för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.”

Det budskapet förmedlar generalsekreteraren Ban Ki-moon på årets FN-dag. Till de mest brådskande utmaningarna hör klimathoten och konflikten i Syrien, menar han.

Ki-moon framhåller att Millenniemålen halverat fattigdomen i världen, men att det gäller att hålla tempot uppe genom den nya utvecklingsagenda som tar vid efter 2015.

FN-dagen firas sedan 1948 till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen. Syftet är att främja de målsättningar och resultat som FN står för internationellt.

På Stockholms Centralstation kan man mellan 15.00-17.00 diskutera med FN-företrädare om FN:s arbete och tycka till och rösta om de utvecklingsområden som man vill ska prioriteras. Medverkar gör bland andra Carolina Klüft, Birgitta Ohlsson och Martin Schibbye.

Läs mer om FN-dagen här

Läs mer om FN:s millenniemål  och hur långt man kommit här