Om du har upplevt att PMU inte respekterar samarbets- eller projektavtal eller om du har upplevt, sett eller hört talas om oönskat agerande från PMU:s och dess personals sida kan du sända in ett klagomål till oss.
Din rapport kommer att skickas till PMU:s projektfunktion som ansvarar för uppföljning och återrapportering i enlighet med våra riktlinjer för klagomålshantering, för närvarande PMU:s programchef Leif Newman. Om klagomålet gäller denna person ska det istället skickas direkt till PMU:s direktor Niclas Lindgren.
Ett klagomål kan också alltid skickas direkt till en PMU-anställd utan att använda vårt klagomålsformulär.
Ditt klagomål kommer att hanteras konfidentiellt och du kan vara anonym om du önskar. Men  vill du bli kontaktad av PMU för att få återrapportering om ditt klagomål måste du ange dina kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym, kommer detta begränsa våra möjligheter att återrapportera våra åtgärder till dig.

Klagomålsformulär

  • Kontaktinformation

    Ifylles endast om du vill bli kontaktad av PMU. Lämna fältet tomt om du vill vara anonym.
  • Konfidentialitet

  • Händelseförlopp

  • Åtgärder och förväntningar

    För att kunna fastställa vad som inträffat kan det ibland finnas anledning att införskaffa vidare information eller utföra närmare undersökningar.