Konferens om framtidens Pingstmission

Rådslaget i maj 2011 för Pingst FFS (Pingst Fria församlingar i samverkan) beslutade i sju punkter om en ny gemensam missionsstrategi för den svenska pingstmissionen. Här är PMU en del med ansvar för biståndsarbetet. Nu ska denna strategi omvandlas till verklighet.

Därför bjuder nu Pingst Internationellt in till en tvådagars missionskonferens i februari där önskan är att alla regionråden ska representeras, samt att representanter från varje land-AU (arbetsutskott för de olika länderna) ska finnas med. Även personer från församlingarnas missionsråd och styrelser är välkomna.

Bakgrund till missionskonferensen. Detta beslutade Rådslaget i maj 2011:

1. att behovet att utveckla helhetsperspektivet i vår gemensamma mission och ge styrelsen mandat att arbeta för en finansiering enligt de tankar som framkommer i samtalet under rådslaget.

2. att PMU är pingströrelsens primära biståndsorganisation och att rådslaget rekommenderar alla pingstförsamlingar till en kraftsamling för att svara på profeten Jesajas uppmaning.

3. att PMU får ta de steg mot ytterligare fokusering som behövs för att få fortsatt förtroende att förmedla Sida-medel.

4. att PMU ges mandat att i nära samarbete med styrgruppen och regionråden söka fler finansiärer och skriva avtal med nya strategiska partners i fält.

5. att PMU ges i uppgift att utveckla förmågan att i högre grad kunna svara på ansökningar om diakoni-medel även utanför Sida-ramen.

6. att Pingst Internationellt för samtal med något/några regionråd i syfte att starta upp ett, eller möjligtvis två, fältkontor under året som kommer.

7. att Pingst Internationellt tillsammans med PMU:s ledning under året som kommer för samtal med regionråden om förändrad egeninsatstrappa och förändrat projektsamarbete.
Samtalen skall utgöra underlag för en konsekvensbedömning och leda till förslag som rådslaget kan ta ställning till 2012.