Konferens om minst nådda och utsatta inspirerade

Just nu pågår Pingsts årliga missionskonferens, Sänd. Konferensen berör viktiga frågor om vårt gemensamma internationella arbete och är en mötesplats för församlingsmedlemmar, pastorer, PMU och Ibra. Temat för dagarna är de minst nådda och mest utsatta.

200 personer från hela landet har samlats i Södertörnkyrkan i Huddinge där den årliga konferensen Sänd nu är i full gång. Sänd är en mötesplats för församlingar, individer och organisationer som Ibra och PMU, som vill utveckla Pingsts arbete ute i världen. Niclas Lindgren direktor på PMU ser konferensen som en viktig mötesplats.
– Den är viktig för vi måste hitta det perfekta samspelet mellan församlingsrörelsen, fotfolket och vad vi kan göra centralt och hur vi tillsammans kan maximera kraften i det, säger Niclas Lindgren.

Den två dagar långa konferensen har temat de minst nådda och mest utsatta. Amerikanen Dick Brogden som i många år jobbat i svåra områden och länder, är huvudtalare.
– Fredagskvällen var jättebra och inspirerande. Dick var träffsäker när han talade om nutiden och att det är bibliska principer som fortfarande gäller men applicerade på vår tid, säger Magdalena Waern som rest in från Värnamo där hon är aktiv i pingstförsamlingen. Hon har varit med även tidigare år och tycker att konferensen är ett bra tillfälle att möta andra.
– Detta är ett ställe att utbyta kunskap och se vad som är på gång. Det är också ett tillfälle att knyta kontakter för framtiden. Det är en naturlig del i mitt missionshjärta och kallelse att ta del i det internationella arbetet, säger hon. Magdalena har själv varit i Tanzania som PMU-praktikant och är idag aktiv i församlingens missionsråd. Församlingen har ett utbytesarbete med Etiopien.
– Vi åker till Etiopien och undervisar och de kommer hit och inspirerar. Jag har själv varit i Etiopien flera gånger och undervisat på deras bibelskola.
Vad tar du med dig från konferensen hem till din församling?
– Jag tar med ny inspiration och hoppas att detta inte bara är missionsrådets angelägenhet, utan att vi kan få in det församlingens hjärta och till församlingsledningen.

Alla PMU:s anställda uppmanades att vara på plats under konferensen. Sara Jakobsson, regionkoordinator för Mellanöstern och Nordafrika, tycker att det varit givande dagar.
– Det är bra med en mötesplats där PMU, Ibra och församling kan sitta ner tillsammans och samtala om hur vi kan arbeta för en bättre värld.

MATILDA HECTOR