Konflikter förvärrar våldet mot kvinnor

Internationella dagen mot våld mot kvinnor som uppmärksammas varje år den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamling som en påminnelse om deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. En ny studie som gjorts av WHO och tidningen Lancet och som baseras på olika typer av våld mot kvinnor som våldtäkt, kvinnlig omskärelse, trafficking och tvångsäktenskap visar att var tredje kvinna idag utsatts för någon av dessa former av våld. Enligt rapporten som publicerats av Svenska Dagbladet, kommer sju procent av alla kvinnor i världen att någon gång under livet utsättas för våldtäkt av någon som inte är deras partner. Studien visar att konflikter och humanitära kriser förvärrar våldet. PMU driver frågan om våldtäkt i konflikt i sitt påverkansarbete och finns på plats på Panzisjukhuset i DR Kongo och ger holistisk vård till offren för det sexuella våldet. Ett våld som ofta är förknippat med stigma och förskjutning.
– Våldet som kvinnor utsätts för sker ofta i det fördolda och är kopplat till skam. De som utsätts måste få stöd att hantera detta. Dessutom är våld mot kvinnor kopplat till destruktiva maktstrukturer i samhället som vi alla tjänar på om de bemöts på ett reellt sätt, säger Maria Bard, påverkansstrateg på PMU.

Mycket görs för att komma åt orsakerna till våldet, men mer kan göras, speciellt i förebyggande syfte. Igår publicerade PMU en debattartikel på SvD Brännpunkt, tillsammans med Diakonia och Denis Mukwege, chefsläkare för Panzisjukhuset. I artikeln uppmanar man EU att skärpa regleringen kring handeln med konfliktmineraler. I kampen över konfliktmineralerna strider rebeller och regeringssoldater i östra DR Kongo och i striderna används våldtäkt som ett strategiskt vapen för att förgöra familjer och hela samhällen.