Konfliktmineraler het fråga

Europaparlamentets utvecklingskommitté (DEVE) röstade med en betydande majoritet för ett bindande avtal om konfliktmineraler inom EU-länderna. Arbetet inom EU parlamentet kring konflitmineraler drivs dock av handelskommissionen (INTA) som den 13-14 april röstar om konfliktmineraler. Indikationer visar att de eventuellt kommer rösta emot ett bindande avtal. I mitten på maj kommer Europakommissionen att rösta i frågan och om de går på DEVE:s linje så röstar de fram en lagstiftning där EU-stater och företag förbinder sig till ansvarsfullt handlande med mineraler, något som välkomnas av bistånds- och människorättsorganisationer.

Medlemmar i den regionala kommittén i Östafrika för illegal utvinning av naturresurser, höll den 19-20 mars en konferens för att följa upp implementeringen av de regionala och lokala insatserna för att förebygga illegal utvinning av naturresurser i medlemsstaterna.

Läs mer här:
Joint Public Statement – European Parliament,s Development Committee sends strong signal on conflict minerals

East Africa: ICGLR Regional Initiative On Fight Against Illegal Exploitation of Natural Resources (rinr) Conclude Its 11th Ordinary Meeting in Nairobi, Kenya