Konfliktmineraler hett ämne i media

Under dagen publicerade New York Times en debattartikel av Dr Denis Mukwege där han kritiserade uppföljningen av lagen och även riktade uppmärksamhet till process på europeisk nivå för att arbeta fram ett regelverk som verkar för att utvinningen av mineralerna sker på ett sätt där vinsterna faktiskt kommer befolkningen till del och importen sker på etisk väg.

Frågan kring konfliktmineraler är en viktig komponent för att bekämpa det våld som man på Panzisjukhuset ser konsekvenserna av. PMU vill på olika sätt verka för att kommande omröstning inom EU leder till en lagstiftning där importen av dessa mineraler till EU sker så att våldscykeln i länder som DRK bryts och att landets befolkning verkligen ska få del av dess jords rikedomar istället för att bli utblottade.

– Det finns all anledning att känna stolthet för samarbetet med Panzi och samtidigt fortsätta stå vid deras sida för att kämpa för ett slut på våld och förstörese och istället bidra till förutsättningar för en ny morgondag. Pingströrelsen är med och skapar verklig förändring för människor som inte trodde det fanns någon framtid för dem. Säger Maria Bard

Dr Muwkeges omedelbara svar på frågan om han kommer att orkar fortsätta:
“Att sluta kämpa? Aldrig. Och om vi är många som står upp för det som är rätt och fördömer dessa orättfärdigheter är jag säker på att vi kommer att lyckas.”

Läs rapporten från Amnesty

Läs mer i New York Times

Här kan du skriva PMU:s upprop till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Margot Wallström