Kongos regering adresserade våldtäkterna

Vid ett anförande i FN:s säkerhetsråd beskrev DR Kongos “Särskilda sändebud i frågor om sexuellt våld samt rekrytering av barnsoldater”, Jeanine Mabunda Lioko, landets hantering av frågorna. Det var första gången en officiell representant för regeringen adresserade frågan. I anförandet lyfte Mabunda de framsteg som DR Kongo gjort och hänvisade till en FN rapport som visar att våldtäkter relaterade till armén minskat med 33 procent.

Läs mer här:
Congo-Kinshasa: DRC Fully Committed to Ending the Scourge of Sexual Violence