Könsstympning i fokus i vårkampanjen

Könsstympning står i fokus i PMU:s vårkampanj, som pågår till slutet av maj. Församlingar och individer uppmuntras att ta olika initiativ till att lyfta frågan och samla in pengar till PMU:s arbete. Läs mer om vad du kan göra och ladda ner en affisch på kampanjsidan. Du kan också ladda ner filmer att visa i olika samlingar.

Könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, ändå drabbas omkring 6000 flickor i världen varje dag. Trots att ingreppet är förbjudet enligt lag i Kenya, är det vanligt. Hos massajfolket är traditionen djupt rotad och ses som vägen in i vuxenlivet.

– När jag omskars, så var det för att kunna få mig bortgift. Jag känner bitterhet över att jag inte fick gå i skola, säger Sintoyia, 28 år och åttabarnsmor.

Ingreppet görs ofta på många flickor i följd, utan att redskapet rengörs. Förutom svår smärta, blödningar och infektioner, riskerar flickorna att drabbas av hiv och förlossningskomplikationer som kan sluta med döden.

Rose, 43 år, var 11 år när hon könsstympades. Hon har förlorat två barn och ett barnbarn i barnsäng. Nu ska hennes 13-åriga dotter snart bli mamma.

– Jag vakar över henne och önskar att det fanns ett sjukhus närmre som jag kunde ta henne till, säger Rose.

För att påverka till förändring startar PMU ett projekt i Naretoi, Kajiado, tillsammans med FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya), ENAI och Botkyrka Pingstförsamling. Personal tränas för att sprida kunskap i målområdet Naretoi och särskilt stöd ges till 100 flickor så att de kan gå färdigt skolan.

– Vi satsar på att komma nära folket i samhällsdialog. Vi vill att invånarna ska känna att de äger detta projekt, att det bygger på deras deltagande, säger Jane Lanoi, projektledare.

Kyrkan i byn utgör ofta samlingspunkten och har en nyckelroll att spela i arbetet mot könsstympning.

– Vi står för ett budskap som för människor samman. Förr stod många emot, men när vi kom närmre dem och satt ner och lyssnade till varandra, så började en förändring långsamt ske, berättar Simon Nkinorr, pastor inom FPFK.

Trots det hårda trycket från omgivningen har Mukara bestämt sig. Hans tonårsdöttrar ska inte könsstympas och giftas bort, utan få gå färdigt skolan.

– Jag uppmuntrar dem att studera flitigt och ta examen, säger han. Det är viktigt för framtiden. I vår kultur är det många flickor som inte får gå i skola och därför tvingas de leva i fattigdom. Med en utbildning så kan de få ett arbete och därmed få det bättre i livet.

Rätten att få vara flicka gäller inte alla – så här kan du skapa förändring:

Ge en gåva via vårt gåvoformulär.
Sätt in en gåva på PG 90 00 50-6, märk gåvan “FLICKA”.
SMS:a FLICKA100 till 72980 så skänker du 100SEK till arbetet. SMS:a FLICKA200 för att skänka 200SEK.

YouTube: 16-åriga Dinas film om könsstympning

YouTube: Noomi Linds möte med Rose – berättelsen om ett halsband som förpliktigar