Ledningsgrupp

 • Direktor
  08-608 96 08
 • Kommunikations- och insamlingschef
  08-6089602
 • Avdelningschef för ekonomi
  08-608 96 44
 • Programchef
  08-608 96 20
 • Arbetsledare programverksamhet och säkerhetsansvarig
  08-608 96 06
 • Avdelningschef för policy, påverkan och lärande
  08-608 96 15
 • Verksamhetschef Second Hand
  010-252 02 10
 • Controller

Kommunikation och insamling

 • Kommunikations- och insamlingschef
  072-230 72 30
 • Vik. pressekreterare
  08-608 96 24
 • Gåvosystem- och givaransvarig
  08-608 96 19
 • Kampanjkoordinator
  08-608 96 36
 • Digital produktion och digital utveckling
  08-608 96 56
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör
  08-608 96 30
 • Administration och givarservice
  08-608 96 87
 • Pressekreterare och redaktör (mammaledig)
 • Informatör södra Sverige
  0734–01 77 24
 • Informatör norra Sverige
  070-608 06 37

Projektverksamhet

 • Programchef
  08-608 96 20
 • Metod- och systemansvarig
  08-608 96 53
 • Arbetsledare programverksamhet och säkerhetsansvarig
  08-60896 06
 • Senior rådgivare
  08-608 96 25

Västafrika

 • Regionledare Västafrika
 • Regionkoordinator Västafrika
  08-608 96 52
 • Ekonom
  08-608 96 37

Centralafrika

 • Regionledare Centralafrika
  08-608 96 62
 • Regioncontroller Bukavu, DR Kongo
 • Ekonom
  08-608 96 37

Östafrika

 • Regionledare Östafrika
  08-608 96 64
 • PME&R Officer Nairobi, Kenya
 • Regioncontroller, Nairobi, Kenya
 • Ekonom
  08-608 96 67
 • Regionkoordinator, Nairobi, Kenya

Afrikas horn & Södra Afrika

 • Regionledare Afrikas horn och Södra Afrika
  08-608 96 51
 • Ekonom Afrikas horn
  08-608 96 67
 • Ekonom Södra afrika
  08-608 96 65
 • Regioncontroller Nairobi, Kenya
 • PME&R Officer Nairobi, Kenya

Asien

 • Regionledare Asien
  08-608 96 48
 • Regionkoordinator Asien
  08-608 96 33
 • Ekonom
  08-608 96 65

Mellanöstern och Nordafrika

 • Regionledare Mellanöstern och Nordafrika
  08-608 96 31
 • Ekonom
  08-608 96 65
 • Regionkoordinator Mellanöstern och Nordafrika
  08-608 96 63

Humanitära insatser

 • Humanitär koordinator (mammaledig)
  08-608 96 97
 • Humanitär koordinator (vik.)
 • Humanitär programhandläggare
  08-608 96 14

Policy, påverkan och lärande

 • Avdelningschef för policy, påverkan och lärande
  08-608 96 15
 • Tematisk rådgivare för fred och demokrati
  08-608 96 54
 • Tematisk rådgivare för jämställdhet
  08-608 96 11
 • Tematisk rådgivare för fred och konflikt
 • Projektledare för påverkansarbete
  08-608 96 68
 • Policyrådgivare och processledare lärande
  08-608 96 35

Praktikantprogram

 • Praktikanthandläggare
  076-536 25 66

Fältpersonal

 • Regionkoordinator, Nairobi, Kenya (Östafrika, Afrikas Horn, Södra Afrika)
 • Regioncontroller, Nairobi, Kenya (Östafrika, Afrikas horn, Södra Afrika)
 • Regioncontroller, Bukavu, DR Kongo (Centralafrika)

Ekonomi

 • Avdelningschef för ekonomi
  08-608 96 44
 • Ekonom
  08-608 96 65
 • Ekonom
  08-608 96 37
 • Ekonom
  08-608 96 67
 • Controller
  08-608 96 66
 • Ekonom
  08-608 96 17

Second Hand Center

 • Skattegårdsgatan 1, 447 35 Vårgårda
  Växeln 010-252 02 00
 • Verksamhetschef
  010-252 02 10
 • Platschef Vårgårda
  010-252 02 20
 • Regionschef Södra Sverige
  010-252 02 30
 • Regionschef Norra Sverige
  010-252 02 50
 • Regionschef Mellersta Sverige
  010-252 02 40
 • Marknads-kommunikatör
  010-252 02 15
 • Butiksutvecklare
  0322-28 01 04 / 0769-49 33 63
 • Butiksmaterial/ Ekonomi Second Hand
  010-252 02 25
 • Chaufför - Transport Sverige
  0707-90 48 83
 • Chaufför - Transport Sverige
  0707-90 48 80
 • Chaufför - Transport Sverige
  0322-28 01 03 / 0722-50 00 72
 • Lager
  0322-66 87 68
 • (Butiksmaterial, Information och marknadsföring)
  Mammaledig