Ledningsgrupp

 • Direktor
  08-608 96 08
 • Kommunikations- och insamlingschef
  08-6089602
 • Avdelningschef för ekonomi
  08-608 96 44
 • Programchef
  08-608 96 20
 • Arbetsledare programverksamhet och säkerhetsansvarig
  08-608 96 06
 • Avdelningschef för policy, påverkan och lärande
  08-608 96 15
 • Verksamhetschef Second Hand
  0322-66 87 61
 • Controller

Kommunikation och insamling

 • Kommunikations- och insamlingschef
  072-230 72 30
 • Pressekreterare och redaktör
  08-608 96 24
 • Gåvosystem- och givaransvarig
  08-608 96 19
 • Kampanjkoordinator
  08-608 96 36
 • Digital produktion och digital utveckling
  08-608 96 56
 • Webbredaktör
 • Kommunikatör
  08-608 96 30
 • Administratör och givarservice
  08-608 96 87
 • Informatör södra Sverige
  0734–01 77 24
 • Informatör norra Sverige
  070-608 06 37

Projektverksamhet

 • Programchef
  08-608 96 20
 • Metod- och systemansvarig
  08-608 96 53
 • Arbetsledare programverksamhet och säkerhetsansvarig
  08-60896 06
 • Senior rådgivare
  08-608 96 25

Västafrika

 • Regionledare Västafrika
 • Regionkoordinator Västafrika
  08-608 96 52
 • Ekonom
  08-608 96 37

Centralafrika

 • Regionledare Centralafrika
  08-608 96 62
 • Regioncontroller Bukavu, DR Kongo
 • Ekonom
  08-608 96 37

Östafrika

 • Regionledare Östafrika
  08-608 96 31
 • Regionkoordinator Nairobi, Kenya
 • PME&R Officer Nairobi, Kenya
 • Regioncontroller, Nairobi, Kenya
 • Ekonom
  08-608 96 67

Afrikas horn & Södra Afrika

 • Regionledare Afrikas horn och Södra Afrika
  08-608 96 64
 • Ekonom Afrikas horn
  08-608 96 67
 • Ekonom Södra afrika
  08-608 96 65
 • Regionkoordinator Nairobi, Kenya
 • Regioncontroller Nairobi, Kenya
 • PME&R Officer Nairobi, Kenya
 • Regionledare Afrikas Horn/Södra Afrika
  08-608 96 51

Asien

 • Regionledare Central- och Sydostasien
 • Regionkoordinator Chiang Mai, Thailand
 • Ekonom
  08-608 96 65

Mellanöstern och Nordafrika

 • Regionledare Mellanöstern och Nordafrika
  08-60896 29
 • Regionkoordinator Limassol, Cypern
 • Ekonom
  08-608 96 65

Humanitära insatser

 • Humanitär koordinator
  08-608 96 97
 • Humanitär programhandläggare
  08-608 96 14

Policy, påverkan och lärande

 • Avdelningschef för policy, påverkan och lärande
  08-608 96 15
 • Tematisk rådgivare för fred och demokrati
  08-608 96 54
 • Tematisk rådgivare för jämställdhet (mammaledig)
  08-608 96 11
 • Tematisk rådgivare för fred och konflikt
 • Projektledare för påverkansarbete
  08-608 96 68
 • Tematisk rådgivare för jämställdhet
  08-608 96 11

Praktikantprogram

 • Praktikanthandläggare
  076-536 25 66

Fältpersonal

 • Regionkoordinator, Nairobi, Kenya (Östafrika, Afrikas Horn, Södra Afrika)
 • Regioncontroller, Nairobi, Kenya (Östafrika, Afrikas horn, Södra Afrika)
 • Regioncontroller, Bukavu, DR Kongo (Centralafrika)
 • Regionkoordinator, Chiang Mai, Thailand (Asien)

Ekonomi

 • Avdelningschef för ekonomi
  08-608 96 44
 • Ekonom
  08-608 96 65
 • Ekonom
  08-608 96 37
 • Ekonom
  08-608 96 67
 • Controller
  08-608 96 66
 • Ekonom
  08-608 96 17

Second Hand Center

 • Verksamhetschef
  0322-66 87 61
 • Platschef Vårgårda
  0322-66 87 62
 • Regionschef Södra Sverige
  0322-28 01 08 / 0704-97 61 91
 • Regionschef Norra Sverige
  0322-28 01 07 / 0704-19 25 07
 • Butiksutvecklare
  0322-28 01 04 / 0769-49 33 63
 • Regionschef Mellersta Sverige
  0322-66 87 67 / 0765-46 61 47
 • Information och marknadsföring Second Hand
  0322-66 87 64
 • Butiksmaterial/ Ekonomi Second Hand
  0322-28 01 05 / 076-546 61 43
 • Lager
  0322-66 87 68
 • Chaufför - Transport Sverige
  0707-90 48 83
 • Chaufför - Transport Sverige
  0322-28 01 03 / 0722-50 00 72
 • (Butiksmaterial, Information och marknadsföring)
  Mammaledig