Under v. 28 – 31 är kontoret stängt.
Växeln öppnar igen måndag den 3 augusti.
Glad sommar!

Ledningsgrupp

  • Direktor
    08-608 96 08
  • Kommunikations- och insamlingschef
    08-6089602
  • Avdelningschef för ekonomi
    08-608 96 44
  • Programchef
    08-608 96 20
  • Arbetsledare programverksamhet och säkerhetsansvarig
    08-608 96 06
  • Avdelningschef för policy, påverkan och lärande
    08-608 96 15
  • Verksamhetschef Second Hand
    0322-66 87 61
  • Controller

Kommunikation och insamling

  • Kommunikations- och insamlingschef
    072-230 72 30
  • Pressekreterare och redaktör
    08-608 96 24
  • Gåvosystem- och givaransvarig
    08-608 96 19
  • Kampanjkoordinator
    08-608 96 36
  • Digital produktion och digital utveckling
    08-608 96 56
  • Webbredaktör
  • Kommunikatör
    08-608 96 30
  • Administration och givarservice
    08-608 96 87
  • Informatör södra Sverige
    0734–01 77 24
  • Informatör norra Sverige
    070-608 06 37

Projektverksamhet

  • Programchef
    08-608 96 20
  • Metod- och systemansvarig
    08-608 96 53
  • Arbetsledare programverksamhet och säkerhetsansvarig
    08-60896 06
  • Senior rådgivare
    08-608 96 25

Västafrika

  • Regionledare Västafrika
  • Regionkoordinator Västafrika
    08-608 96 52
  • Ekonom
    08-608 96 37

Centralafrika

  • Regionledare Centralafrika
    08-608 96 62
  • Regioncontroller Bukavu, DR Kongo
  • Ekonom
    08-608 96 37

Östafrika

  • Regionledare Östafrika
    08-608 96 64
  • PME&R Officer Nairobi, Kenya
  • Regioncontroller, Nairobi, Kenya
  • Ekonom
    08-608 96 67
  • Regionkoordinator, Nairobi, Kenya

Afrikas horn & Södra Afrika

  • Regionledare Afrikas horn och Södra Afrika
    08-608 96 51
  • Ekonom Afrikas horn
    08-608 96 67
  • Ekonom Södra afrika
    08-608 96 65
  • Regioncontroller Nairobi, Kenya
  • PME&R Officer Nairobi, Kenya

Asien

  • Regionledare Asien
    08-608 96 48
  • Regionkoordinator Asien
    08-608 96 33
  • Ekonom
    08-608 96 65

Mellanöstern och Nordafrika

  • Regionledare Mellanöstern och Nordafrika
    08-608 96 31
  • Ekonom
    08-608 96 65
  • Regionkoordinator Mellanöstern och Nordafrika
    08-608 96 63

Humanitära insatser

  • Humanitär koordinator
    08-608 96 97
  • Humanitär programhandläggare
    08-608 96 14

Policy, påverkan och lärande

  • Avdelningschef för policy, påverkan och lärande
    08-608 96 15
  • Tematisk rådgivare för fred och demokrati
    08-608 96 54
  • Tematisk rådgivare för jämställdhet
    08-608 96 11
  • Tematisk rådgivare för fred och konflikt
  • Projektledare för påverkansarbete
    08-608 96 68
  • Policyrådgivare och processledare lärande
    08-608 96 35

Praktikantprogram

  • Praktikanthandläggare
    076-536 25 66

Fältpersonal

  • Regionkoordinator, Nairobi, Kenya (Östafrika, Afrikas Horn, Södra Afrika)
  • Regioncontroller, Nairobi, Kenya (Östafrika, Afrikas horn, Södra Afrika)
  • Regioncontroller, Bukavu, DR Kongo (Centralafrika)

Ekonomi

  • Avdelningschef för ekonomi
    08-608 96 44
  • Ekonom
    08-608 96 65
  • Ekonom
    08-608 96 37
  • Ekonom
    08-608 96 67
  • Controller
    08-608 96 66
  • Ekonom
    08-608 96 17

Second Hand Center

  • Skattegårdsgatan 1, 447 35 Vårgårda
    Växeln 0322-66 87 60
  • Verksamhetschef
    0322-66 87 61
  • Platschef Vårgårda
    0322-66 87 62
  • Regionschef Södra Sverige
    0322-66 87 66 , 0708-60 05 94
  • Regionschef Norra Sverige
    0322-28 01 07 / 0704-19 25 07
  • Regionschef Mellersta Sverige
    0322-66 87 67 / 0765-46 61 47
  • Marknads-kommunikatör
    010-252 02 15
  • Butiksutvecklare
    0322-28 01 04 / 0769-49 33 63
  • Information och marknadsföring Second Hand
    0322-66 87 64
  • Butiksmaterial/ Ekonomi Second Hand
    0322-28 01 05 / 076-546 61 43
  • Chaufför - Transport Sverige
    0707-90 48 83
  • Chaufför - Transport Sverige
    0707-90 48 80
  • Chaufför - Transport Sverige
    0322-28 01 03 / 0722-50 00 72
  • Lager
    0322-66 87 68
  • (Butiksmaterial, Information och marknadsföring)
    Mammaledig