Korruption och förtryck i fokus i förslag till nya utvecklingsmål

“Nu behöver världen en utvecklingspolitisk agenda som kommer åt fattigdomens kärna och orsaker,” skriver biståndsminister Gunilla Carlsson, som sitter med i FN:s Millenniemålspanel, på DN Debatt.

Panelen fick för knappt ett år sedan i uppdrag av FN:s generalsekreteraren Ban Ki-moon att ge rekommendationer inför nästa millenniemål, som ska ta vid när dagens mål passerar deadline år 2015. Den rapport som tagits fram lämnades till Ban Ki-moon i går.

I panelen har Gunilla Carlsson arbetat tillsammans med politiker, företagare och aktivister från alla delar av världen samt med Storbritanniens premiärminister David Cameron, Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono.

Panelen har enats om att korruption och förtryck är två av de största hoten mot utveckling, fred och välmående i alla delar av världen. I exempelförslagen till utvecklingsmål finns även ett mål om bra politik och effektiva institutioner, med delmål om minskad korruption i världen samt ett mål om stabila och fredliga samhällen.

Läs Gunilla Carlssons debattartikel i DN här

Läs Utrikesdepartementets pressmeddelande här