Kostnaden för flyktingvågen kan halvera svenskt bistånd

Förra året gav Sverige 40 miljarder kronor i bistånd till nödställda världen över. Inget annat land har så stort bistånd i förhållande till bruttonationalinkomsten. I år används 20 procent av biståndspengarna till flyktingmottagandet i Sverige, alltså var femte krona tas från biståndsbudgeten för att hantera flyktingsituationen inom landet. Efter Migrationsverkets senaste prognos för antalet asylsökande, som kan innebära kostnadsökningar på upp emot 70 miljarder kronor, utreder regeringen nu om ännu mer ska hämtas från biståndsbudgeten. I nuläget vet man inte hur mycket det kan komma att handla om, men finansdepartementet har bett UD räkna på konsekvenserna för en 60-procentig avräkning, skriver SVT Nyheter.  
– Det som händer nu är att man ställer utsatta grupper mot varandra, det är orimligt att de fattigaste i världen ska ta emot notan för flyktingmottagandet i Sverige. Vi ska vara frikostiga mot människor i nöd, men vi måste vara beredda på att ta den kostnaden från vår egen välfärd och inte låta de fattigaste drabbas, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Sida har gjort en översikt kring hur en 60-procentig avräkning skulle se ut och kommit fram till att det skulle innebära en halvering av de nuvarande anslagen, där 20 procent redan har räknats bort. Sida går nu ut och varnar för att konsekvenserna kommer bli katastrofala i fattiga länder, om fortsatt avräkning sätts i verket. För Sidas del skulle det bland annat innebära att 50 000 flickor och pojkar blir utan skolgång, att 4,5 miljoner färre människor får tillgång till rent vatten och att 8000 färre barnmorskor utbildas.
– Precis som för Sida drabbar det ju vår verksamhet om biståndet skärs ner, säger Niclas Lindgren.
Han anser att man borde stödja biståndsaktörer som jobbar med att adressera grundorsakerna till uppkomsten av flyktingströmmarna.
– Det är märkligt att Sverige tänker så kortsiktigt, att man bara ska lindra konsekvenserna och inte adresserar grundorsakerna. Eftersom orsaken till flyktingströmmarna är konflikter, bristande demokrati och brist på mänskliga rättigheter, så är det märkligt att svenska regeringen tar från de aktörer som jobbar med att bekämpa fattigdom och motverka uppkomsten av de flyktingströmmar vi ser idag. Vi vet att ett effektivt bistånd ger goda konsekvenser som förebygger den här sortens katastrofer, säger Niclas Lindgren.
Han är orolig för hur vårt agerande kommer påverka andra länder i Europa.
– Sverige är en stormakt inom bistånd och vårt agerande kommer påverka hur andra aktörer senare också agerar.