Idag är det internationella dagen för humanitärt arbete. PMU stödjer akuta humanitära insatser världen över. Under sommaren har man bistått i flera katastrofer som drabbat befolkning i länder där partners är verksamma.
– Våra partner har inte varit lediga i sommar. Strider och katastrofer har drabbat flera länder och rop på hjälp har nått oss i tidiga skeden, vilket gjort att vi snabbt har kunnat gensvara mot katastrofer på olika håll. Under de första kritiska dygnen efter att en katastrof inträffat är det oftast lokala aktörer som har möjlighet att bistå människor i behov av nödhjälp. Vi är glada att vi snabbt har kunnat nå ut till människor med mat, hushållsartiklar och tak över huvudet, säger Jessica Hedman, humanitär programhandläggare på PMU.

Behoven har den senaste tiden varit stora på flera håll.

Den 9:e juni, i samband med firandet av Sydsudans femte självständighetsdag, bröt stridigheter återigen ut i huvudstaden Juba. Sedan dess har 36 000 människor tvingats fly sina hem i Juba och flera har mist livet. Många har tagit sin tillflykt till kyrkor och närliggande FN baser. Genom partnern Sudan Pentecostal Church, SPC, har PMU tillsammans med Jönköping Pingst bistått med mat och mediciner till de som flytt till samfundets lokala kyrkor i utsatta områden.
– När stridigheterna pågick som värst kunde varken biståndsorganisationer eller FN organ röra sig fritt i staden. De som framför allt hade möjlighet att ta emot de människor som flytt var kyrkor, som vår partnerkyrka i landet, berättar Jessica Hedman.

Flera naturkatastrofer har under sommaren också inträffat i länder där PMU:s partners är verksamma.
I mitten av juli drabbades stora delar av Burkina Faso av tunga skyfall. Landets huvudstad, Ouagadougou och fem närliggande distrikt lades under vatten. Tolv personer har hittills dött i vattenmassorna och 2500 hushåll har drabbats av materiella skador. PMU:s partner i landet Alliance Missionaire Internationale, kom tidigt in med en förfrågan till PMU om hjälp, och i samarbete med Södertälje Pingst har PMU bistått med medel så att man kunnat köpa in livsmedel, britsar, nät, vatten och material till återuppbyggnad av bostäder.

Kraftiga monsunregn drabbade i slutet av juli även Rolpa och Kapilvastu distrikten i västra Nepal, med översvämningar och jordskred som följd. Ett 70-tal personer har hittills omkommit i vattenmassorna. Många nepaleser bor i enkla hus eller tält och flera har förlorat alla sina ägodelar. Genom partnern Grace Community Development Nepal, genomför PMU nu en insats som når ett 60-tal hushåll med mat, järnplåtar och filtar.

Vill du vara med och stödja de drabbade människorna?
Swisha till 9000506 och märk gåvan “Katastroffond”.
SMS:a KATASTROF100 till 72980 för att skänka 100 kr.
PG 90 00 50-6, märk gåvan “Katastroffond”.

Läs mer:
De flyr till kyrkan undan kriget i Sydsudan