Kulmen för Världens Barn-insamlingen

I 2011 års insamling samverkar Radiohjälpen med tolv organisationer: Diakonia, Erikshjälpen, IM/Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, KFUK-KFUM, Lions, PLAN Sverige, PMU, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset och Vi-skogen.

Tillsammans ger det en unik kraftsamling med närmare 40 000 frivilliga samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen. Världens Barn blir därmed en folkrörelse i sig, en förenande nationell solidaritetsaktivitet.

Världens Barn-kampanjen 2010 drog in 83 miljoner! Totalt har nu insamlingarna för Världens Barn genom åren dragit in över en miljard kronor. Nu ser vi fram emot 2011 års kampanj. I år kommer bidraget som PMU får att gå till utveckling av en skola i Bhatwari i Indien.

Målet för skolprojektet i Indien är att bygga ut en befintlig skola och därigenom dubblera antalet barn i skolan. Skolan ligger i Bhatwai, i ett bergsområde i en eftersatt del av Indien. Långa avstånd, dåliga kommunikationer och risk för jordskred hör till vardagen. Genom projektet kommer antalet elever i skola att dubbleras från 250 till 500. I och med detta kommer också antalet årskurser att utökas från 8 till 10. Detta gör bland annat att fler flickor kommer att få tillgång till högre utbildning.

Genom att utbildningen erbjuds i deras närområde slipper de långa resvägar som ofta innebär problem för flickorna. Att flickor får tillgång till högre utbildning förväntas leda till ökad jämställdhet i regionen. Tillgången till högre utbildning förväntas också leda till minskad fattigdom och ökad ekonomisk jämlikhet. När barn som lever i fattigdom får möjlighet att utbilda sig ökar deras möjlighet att ta sig ur sin fattigdom radikalt.

SVT1 direktsänder tre tv-program för Världens Barn:
– Världens Barn med Anne Lundberg, söndagen den 9 oktober kl. 18.15-19.00
– Tillsammans för Världens Barn, med André Pops, fredagen den 14 oktober kl. 20.00-22.00
– Världens Barn med Anne Lundberg, söndagen den 16 oktober kl. 18.15-19.00

André Pops leder i år den direktsända insamlingsgalan Tillsammans för Världens Barn fredagen den 14 oktober. Det blir en stjärnspäckad galakväll och tittarna har möjlighet att göra en insats för Radiohjälpens insamling för Världens Barn.

Mer information om Världens Barn: PMU och Världens Barn