Kurs för second hand-ledare i Huddinge

Stämningen är god i Södertörnskyrkan, Huddinge där årets kurs för second hand-föreståndare går mot sitt slut. I dag finns hela 56 butiker i Sverige som har avtal med eller drivs av PMU. Talare i år har varit Kim Karhu, ledarskapscoach, Beryl Lindeman, pastor, och Bosse Blideman, verksam inom utbildning i socialt företagande. Representanter från PMU har också varit på plats och gett information.

Från Pingstkyrkans second hand i Trelleborg, deltar Christina Ganslandt.

– Jag uppskattade Kim Karhus föreläsning mycket, om hur vi tar hand om oss själva bättre och får andra att må bra. Det har också varit värdefullt att träffa andra och ta del av deras idéer, exempelvis om hur man inreder och exponerar varor på bästa sätt, säger hon.

Även Christer Odén, vice föreståndare för Botkyrka second hand, tycker att ämnet ledarskap med fokus på personlig utveckling är viktigt.

– Många chefer inom second hand har gått in i väggen. Det är väldigt många trådar att hålla koll på samtidigt, för att se till att såväl anställda och frivilliga som kunder trivs. Att hitta sätt påverka sitt eget tänkande och känna större glädje och tillit till sig själv som ledare är viktigt.

Pia Wahlstedt Ortega är ny som föreståndare för Södertörnskyrkans second hand, och tycker att den praktiska kunskap man får under sådana här dagar är bra.

– Det kan till exempel vara väldigt svårt att bedöma rätt när det gäller prissättning, och då är det bra att lära sig hur man ska tänka, säger hon.

Andra områden som hon och Christer Odén tycker är viktiga att lyfta, är kassasystem, brandskydd, juridiska aspekter och att hitta sätt att få fram gemensam statistik.

– Många sitter med egna excelprogram och uppfinner hjulet på nytt, det behövs en bättre samordning så att olika rutiner fungerar smidigare, säger Christer Odén.

När vi efter sista programpunkten möts kring fikaboret, är Tommy Granberg, ansvarig för second hand hos PMU, nöjd.

– Det har varit väldigt positiva dagar, där aktuella teman behandlats. Inte minst hur vi kan fungera som sociala företag, som tar ansvar för våra medarbetare och satsar på dem även på längre sikt.

Även Daniel Bergh, second hand-konsulent för PMU, tycker att det varit bra dagar.

– Att få sätta sig ner tillsammans och dela med sig till varandra både av sorger och av glädjeämnen är jätteviktigt.

Även om det blir allt fler olika aktörer inom second hand-branschen, så tror han att det fortfarande finns en stor marknad kvar.

– Det finns mycket kvar i människors förråd och jag tror att det finns ett fortsatt stort förtroende för det vi gör. Människor känner att de gör en stor insats genom att lämna in sina kläder till oss.