Kurs om resolution 1325 invigd av Kongos jämställdhetsminister

Syftet med kursen är att utveckla nationell kapacitet för genomförandet av resolution 1325, som handlar om kvinnor, fred och säkerhet, och att få till stånd ett engagemang kring kvinnors rättigheter.

Kursen, vars deltagare kommer från regering, fackdepartement, civila samhället, näringsliv och media, tjänar också som en mötesplats för deltagarna att utbyta erfarenheter och idéer om framtida samarbeten.

Under invigningen deltog även UN Womens representant i landet och biståndsrådet/chargé d,affaires på svenska ambassaden. I sitt öppningstal tackade minister Inagosi Sveriges regering och Gunilla Carlsson för ett gott samarbete.

Kort om resolution 1325:

Kvinnor har i tusentals år verkat för fred. Men de har sällan eller aldrig fått vara med där de verkligen kunnat förebygga krig eller i officiella fredsförhandlingar. Att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser är en av resolution 1325:s viktigaste mål. Resolutionen uppmärksammar också det sexuella våldet under väpnade konflikter. Kvinnor har i många konfliktområden en central roll för att hålla ihop samhällen, att våldtäkterna i högre grad riktas mot just kvinnorna, kan därmed ses som ett vapen i krigföringen.

Läs mer här och här