Kvinnodagen firas på Historiska Museet

UN Women Sverige firar den Internationella Kvinnodagen tillsammans med 49 andra organisationer på Historiska Muséet i Stockholm. Temat för dagen är “Kvinnor i Nordafrika Ä den arabiska våren: kvinnor i demokratiprocesser.”

Under dagen och kvällen hålls fotoutställningar, seminarier och tal av bland andra Margareta Winberg, ordförande för UN Women Sverige, Anders Borg, finansminister och Hans Corell, ambassadör och fd undergeneralsekreterare och rättschef, FN.

PMU medverkar klockan 16.00 med en föreläsning om betydelsen av kvalificerad mödrahälsovård för utveckling i östra DR Kongo. Emelie Litsgård beskriver sina personliga erfarenheter från mötet med kvinnor som drabbats av bristande mödrahälsovård. Professor Marie Berg föreläser utifrån sin bakgrund som barnmorska i regionen och forskning vid Göteborgs Universitet inom relaterade ämnen.

Nu startar också PMU:s vårkampanj, som fokuserar kvinnorna i DR Kongo, mödrahälsovård och problemet med obstretisk fistel. Förlossningsskadan innebär stort fysiskt lidande och skam. Många kvinnor blir utstötta av familj och omgivning och kan inte längre bidra till försörjningen. På Panzisjukhuset får de den vård de behöver för att bli återställda och kunna gå vidare i livet.

För att se hela programmet klicka här