Kvinnor i Kenya uppmanas bli ledare


Nio hundra kvinnor samlades förra veckan till en konferens i Nairobi i Kenya för att stärka och inspirera varandra att träda fram och inta ledarskapsposition i sina församlingar.
– Kenya är ett starkt manssamhälle, kvinnor sitter sällan i styrelser. De måste ta sin plats i kyrkan och i samhället, säger Maud Andersson från Botkyrka Pingst, som var med på konferensen.

Kvinnogrupper inom PMU:s partner FPFK:s församlingar hade rest in till huvudstaden från hela landet för den fem dagar långa ”Wise Women”-konferensen, med syftet att stärka varandra.
– Församlingarna och kyrkorna består till 80 procent av kvinnor som inte har någon plats, de får städa kyrkan men har ingen ledarroll. Utan kvinnlig närvaro och påverkan är man bara halv, menar Maud Andersson.
Emily Samante Mayiani som leder FPFK:s nationella kvinnodepartement hade arrangerat konferensen tillsammans med en kommitté.
– Syftet med konferensen var att förena, medvetandegöra och mobilisera kvinnor för att inta sin plats i lokala församlingar, i rörelsen totalt samt i samhällsengagemang. Detta låg i enlighet med landets tämligen nya konstitution att alla ledande organ ska ha en 30-procentig andel kvinnor i styrelser, säger Maud Andersson.

Under konferensen hölls workshops om jämställdhet, samhällsengagemang och familjefrågor. Talare var bland annat Jane Angom från Uganda, Jane Hiza som är kvinnoledare från samarbetsrörelsen i Tanzania och Florence Solonka från Narok i Kenya. Representanter från PMU:s globala referensgrupp för jämställdhet Magdalene Kelel och Abigail Lenashe undervisade också om jämställdhet.
– Kvinnornas förståelse för sin roll och betydelse både inom sin församling, inom samfundet och inom landet har höjts avsevärt tack vare konferensen. Med fortsatta möten kommer förändring att ske och vi kommer att få se ett större kvinnligt deltagande, tror Maud Andersson.

PMU var med och finansierade konferensen som framöver är tänkt att hållas årligen.

FPFK står för Free Pentecostal Fellowship in Kenya.

MATILDA NYAMAI